Onderzoeksbestuur

De programmacoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en voortgang van de onderzoeksprogramma’s van de stafdienst Onderzoek. Zij vormen samen het onderzoeksbestuur van de faculteit. Het onderzoeksbestuur stimuleert fellows en promovendi tot het doen van grensoverschrijdend onderzoek binnen een of meer van de deze onderzoeksprogramma's. Ook adviseert zij het Faculteitsbestuur over het te voeren onderzoeksbeleid en over de benoeming van medewerkers tot fellow.

In de maandelijkse vergaderingen van het onderzoeksbestuur komen de diverse aspecten van het wetenschappelijk onderzoek aan de orde. Ook neemt een vertegenwoordiger van de promovendi deel aan deze vergaderingen.

Samenstelling bestuur

Sinds 1 november 2016 is de samenstelling van het onderzoeksbestuur als volgt:


Vergaderdata september - december 2016  

8 september, 13 oktober, 10 november en 15 december.

Vergaderdata januari - juli 2017

19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni en 6 juli.


Laatst Gewijzigd: 29-11-2016