Prof. mr. A.G. (Alex Geert) Castermans

Functie:
  • Hoogleraar Burgerlijk recht
Expertise:
  • Vermogensrecht
  • Procesrecht (in het bijzonder cassatie)
  • Grondrechten
  • Arbeidsrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7400
E-Mail: a.g.castermans@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B.237


Mr. Alex Geert Castermans is sinds 1 september 2007 bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aangesteld als hoogleraar Burgerlijk recht.

Achtergrond

Castermans (1962) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde er in 1985 af. Na zijn studie werd hij in Leiden universitair docent Burgerlijk recht. In deze functie werkte hij ook aan zijn dissertatie, waarop hij in 1992 promoveerde: De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase (Deventer - Kluwer 1992). In november 2008 sprak hij zijn oratie uit, getiteld De burger in het burgerlijk recht of De eigenschappen van perensap (Den Haag - Boom, 2009).

Advocatuur en Commissie Gelijke Behandeling

In 1992 werd Castermans advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag; in 1998 trad hij toe tot de maatschap. Castermans was werkzaam in de secties arbeids- en ambtenarenrecht, en cassatie.
Van 2004 tot 2008 was Castermans voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling.

Interaction between legal systems

Castermans is één van de trekkers van het facultaire profileringsgebied Interaction between legal systems, naast Tom Barkhuijsen en Tineke Cleiren.
Op 10 januari 2011 wijdde Castermans de jaarlijkse Meijerslezing aan een onderwerp op dit gebied, in het bijzonder aan de wisselwerking tussen Europees en nationaal vermogensrecht: De autonomie als bezorger van één Europees privaatrecht. Een bewerking verscheen inmiddels in de European Review of Contract Law (‘Towards a European Contract Law through Social Dialogue’), vol. 2011/7, issue 2, p. 360-368. Ook de diesoratie (uitgesproken op 8 februari 2012) is geënt op profileringsgebied: Ik en mijn recht in Europa. De tekst van beide redes is hiernaast opgenomen. Met Ruben de Graaff schreef hij ‘Samenloop in een meerlagige rechtsorde. Verval en verjaring in het Europees contractenrecht’ (in: C.G. Breedveld-de Voogd e.a. (red.), Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde, BWKJ 28, Leiden: Kluwer 2013, p. 43-65). Met Wouter den Hollander schreef hij over de wisselwerking op tussen publiek en privaatrecht: ‘Dwaling tussen privaat- en publiekrecht’ (in: O.O. Cherednychenko e.a. (red.) Het publieke van het privaatrecht. Hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt. Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013. 41-60.)

Publicaties

Met Wouter den Hollander schreef hij ‘Omgaan met onzekerheid. Proportionele aansprakelijkheid, artikel 6:101 BW en de leer van de kansschade’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (2013/5), p.  185-195. Met Stijn Voskamp en Roel Sarneel schreef hij een presadvies voor de Nederlandse vereniging voor onderwijsrecht, ‘Het kind van de vordering’ (in: M. Laemers (red.) Geschilbeslechting in het onderwijs, Den Haag: SDU 2012, p. 13-55). Op 14 december 2010 trad Castermans op als referent voor Alexander Rinnooy Kan bij diens gelijkebehandelingslezing 2010 in de Rolzaal van het Haagse Binnenhof. Een link naar de tekst is hiernaast opgenomen.

Nevenfuncties

Castermans was in 2014 visiting professor van de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij is lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht en hoofdredacteur van de serie Bijzondere Overeenkomsten (Groene Kluwer), rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Den Haag, bijzonder lid van de Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst, voorzitter Commissie van Beroep pensioenfonds Zorg en Welzijn (voormalig pensioenfonds PGGM), voorzitter van de Landelijke Klachten Commissie (voor klachten in het onderwijs), lid van de Commissie Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur, lid van de Raad van Advies Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmusuniversiteit Rotterdam, van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam, van de Raad van Advies van het Nederlands Tijdschrift voor de Rechten van de Mens.

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015