Prof. mr. J. Hijma

Functie:
  • Hoogleraar Burgerlijk recht
Expertise:
  • Contractenrecht
  • Verbintenissenrecht
  • Vermogensrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 7407
E-Mail: j.hijma@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C203


")

Jacob (Jaap) Hijma, geboren te Leeuwarden in 1955, studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden van 1973 to 1978. Na zijn afstuderen (cum laude) werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Afdeling Burgerlijk Recht van die universiteit. In het academisch jaar 1985-1986 was hij fellow van het NIAS te Wassenaar. In januari 1988 promoveerde hij, bij W.M. Kleijn, op een proefschrift getiteld Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen (cum laude). Sinds 1988 is hij hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Leidse universiteit. In 1989 sprak hij zijn oratie uit, getiteld Het constitutieve wijzigingsvonnis (in het licht van de derogerende werking van redelijkheid en billijkheid).

Hijma is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunten het contractenrecht, het verdere verbintenissenrecht en het consumentenrecht. Van zijn hand verschenen onder meer de bewerking van deel 7-I van de Asser-serie, gewijd aan Koop en Ruil (achtste druk 2013), het Compendium van het Nederlands Vermogensrecht (met M.M. Olthof; twaalfde druk 2014), het deel Rechtshandeling en Overeenkomst in de Studiereeks Burgerlijk Recht (met A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk; zevende druk 2013) en de monografie Algemene voorwaarden (deel B-55 van de serie Monografieën BW, derde druk 2010).

Hijma is raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie. Hij is redacteur van het WPNR, van de losbladige editie Vermogensrecht, van de Monografieën Privaatrecht en van de Studiereeks Burgerlijk Recht.  

 

 

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016