Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis (emeritus)

Functie:
  • emeritus Hoogleraar Burgerlijk recht
Expertise:
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Contractenrecht
  • Recht en literatuur


Telefoon: +31 (0)71 527 7405
E-Mail: j.h.nieuwenhuis@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B237


Prof. mr. J.H. (Hans) Nieuwenhuis (Deventer, 1944) is emeritus hoogleraar burgerlijk recht.

Nieuwenhuis promoveerde in 1979 op het proefschrift 'Drie beginselen van contractenrecht'. In 1982 werd hij benoemd tot hoogleraar burgerlijk recht. Van 1992 tot 1996 was Nieuwenhuis raadsheer in de Hoge Raad. Daarna was hij hoogleraar in Groningen. In 2001 keerde hij als hoogleraar terug in Leiden.

Op 9 oktober 2009 nam Nieuwenhuis non-afscheid als hoogleraar met de rede 'Paternalisme, fraternalisme, egoïsme'. Een kleine catechismus van het contractenrecht' (NJB 2009-35). Bij deze gelegenheid verscheen tevens de bundel 'Ex Libris Hans Nieuwenhuis', waarin vierenveertig vooraanstaande auteurs reflecteren op Nieuwenhuis' werk.

Van de hand van Nieuwenhuis verscheen een groot aantal boeken en publicaties, waaronder de Hoofdstukken Vermogensrecht, welk handboek inmiddels 40 jaar bestaat, Brief aan een jonge academisch gevormde vrouw, Confrontatie en compromis: recht, retoriek en burgerlijke moraal, De constitutie van het burgerlijk recht, Onrechtmatige daden: délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Waartoe is het recht op aarde? en Orestes in Veghel.  

Recent verschenen ‘Kant & Co'. Literatuur als spiegel van het recht’ (Amsterdam: Balans 2011) en ‘Het vierspan'. Eigendom, contract, persoon, staat. De paardenkracht van het recht’ (Zutphen: Paris 2012).

Nieuwenhuis is voorzitter van de Commissie wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Leiden. Tevens is hij voorzitter van de redactieraad van Tekst en Commentaar en van de adviesraad van het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Als emeritus hoogleraar verzorgt Nieuwenhuis onderwijs in onder meer de vakken Rechtsvinding, Comparative Tort Law en Recht en Literatuur.

Laatst Gewijzigd: 12-03-2013