Prof. mr. H.J. Snijders

Functie:
  • Hoogleraar Burgerlijk recht
  • Hoogleraar Burgerlijk Procesrecht
Expertise:
  • Arbitrage
  • Civiele procedures
  • Contractenrecht
  • Eigendomsrecht
  • Goederenrecht
  • Rechtspraktijk


Telefoon: +31 (0)71 527 7400
E-Mail: h.j.snijders@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Civiel recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 203
Persoonlijke Homepage: home.kpn.nl/​profhjsnijders/​index.html


Henk Snijders (1951) is sedert oktober 1992 hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Hij studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht en handelsrecht te Rotterdam (1984-1992).

Binnen de universiteit vervult Snijders afgezien van zijn normale bestuur- en onderwijswerkzaamheden functies zoals die van wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Privaatrecht, directeur van de advanced master International Civil and Commercial Law en voorzitter van het Institute of Anglo-American Law respectievelijk beschermheer en adviseur van o.m. JFV Grotius, Mordenate College, Suum cuique en de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie.

Snijders is ook o.m. annotator van de Nederlandse Jurisprudentie, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk, redacteur van de losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering, redacteur van de Studiereeks burgerlijk recht en van de reeks Civiel Proces & Praktijk. Hij is lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Tijdschrift voor Privaatrecht (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht.

Voorts is hij raadsheer-plv in het Gerechtshof te Arnhem, rechter-plv in de Rechtbank te Den Haag, vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on Arbitration and Conciliation), arbiter (o.m. NAI, ICC, UNCITRAL en ad hoc), voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut,  voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering en president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland.

Eerder was Snijders o.m. lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht, mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht), commissaris bij de Zilveren Kruis Groep en bestuurslid/ vice-voorzitter van de Vereniging Achmea.

De publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets).

English

 

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015