Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2015

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar wederom de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit.

Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs.

Op 1 november 2012 is deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd.


Prijs en voorwaarden

Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Geneve, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een geldprijs ter waarde van EUR 1.000,00 vrij te besteden.

Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2015, 12.00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement (onder voorbehoud).


Jury

De jury (onder voorbehoud) bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:

Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht (Vrije Universiteit Amsterdam);

Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten (Universiteit Leiden);

Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid (Universiteit van Amsterdam);

Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;

Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling (ISS Den Haag).

Winnaars 2013 en 2014

In het najaar van 2013 is de eerste Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs uitgereikt aan Rekha Ramlal. Rekha heeft een verslag gemaakt van haar ervaring in Genève.

In 2014 heeft Jill Stein LL.M. deze prijs uitgereikt gekregen voor haar masterscriptie "The prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee's Role & Potential"

Contact

Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht.

E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Telefoon: 071-527 60 56

Laatst Gewijzigd: 18-09-2015