Uitnodiging uitreiking Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De Afdeling Jeugdrecht en Defence for Children nodigen u van harte uit voor de uitreiking van de derde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 8 december 2015 om 15.00 uur in het Kinderrechtenhuis in Leiden.  

Genomineerden

Uit de vele scripties die zijn ingezonden heeft de jury vijf kandidaten genomineerd die in aanmerking komen voor de scriptieprijs:

Yvonne ten Kate - Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Tim van den Meijdenberg - De uitbreiding van kindereuthanasie naar 12-minners in Nederland

Marije Meijer - De rol van kinderbeschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht

Noortje Mulder - Ouderlijk toezicht en het recht op privacy van het kind in de digitale samenleving

Machteld van Werven - De rechtspositie van minderjarige staatlozen in Nederland


Programma

Voorafgaand aan de uitreiking wordt een presentatie gegeven door Corrien Ullersma, advocate Migratierecht bij Van der Woude De Graaf Advocaten te Amsterdam, met als titel: "Hoeveel kind is een vluchtelingenkind? Perspectief op kinderrechten in het migratierecht."

15.00 Welkomstwoord dagvoorzitter Aloys van Rest, Directeur Defence for Children
15.15 Lezing Corrien Ullersma, advocaat migratierecht bij Van der Woude de Graaf 
         Advocaten te Amsterdam
15.45 Presentaties genomineerden
16.15 Bekendmaking winnaar Kinderrechtenscriptieprijs 2015
16.30 Borrel

U bent van harte welkom om deze uitreiking bij te wonen, aanmelden kan middels dit formulier.

Laatst Gewijzigd: 03-12-2015