Winnaar Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs

De winnaar van de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2013 is Rekha Ramlal. Rekha ontving een geldbedrag van €1.000,- en een georganiseerde reis naar Genève met als hoogtepunt een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité.

Rekha won deze eerste Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs, omdat zij op bijzondere wijze het belangrijke recht van een kind om te worden gehoord wist te belichten vanuit kinderen zelf. Het daadwerkelijk onderzoeken vanuit het perspectief van het kind zelf is iets wat volgens juryvoorzitter prof. Jaap Doek nog al eens vergeten wordt. 
De scripties van de andere twee genomineerden, Eline van Houdt en Saskia Monster waren volgens de jury ook goede scripties. Eline van Houdts scriptie (‘Met recht pleegouders bij een OTS’) was genomineerd mede dankzij haar goede schrijfstijl en relevante aanbevelingen voor beleidsmakers. Saskia Monster wist in haar scriptie ‘De harmonisatie van de externe rechtspositie van minderjarigen in de gesloten jeugdhulp’ het onderwerp passend te verbinden met het IVRK.


Uitreiking

Prof. Ton Liefaard, tevens jurylid, opende de feestelijke uitreiking in de Sterrewacht van de Universiteit Leiden.  Voordat de studenten hun belangrijkste conclusies met het publiek mochten delen, verzorgden Aloys van Rest (Defence for Children)  en Ineke Boerefijn (College voor de Rechten van de Mens) een korte lezing rondom het thema toezicht op en het rapporteren over de naleving van kinderrechten in Nederland.  Al snel werd duidelijk dat er genoeg kinderrechtenonderwerpen zijn waarover de studenten de komende jaren hun scripties kunnen schrijven.

De Afdeling Jeugdrecht feliciteert Rekha Ramlal met het winnen van deze prijs!

Laatst Gewijzigd: 12-12-2013