Mr. A.E.J. Satink

Functie:
  • Docente Jeugdrecht
Expertise:
  • Kindermishandeling
  • Huiselijk geweld


Telefoon: +31 (0)71 527 7962
E-Mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B.336


")

Jeanette Satink studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie strafrecht. Na haar studie heeft Jeanette gewerkt als projectmedewerker strafzaken bij de Raad voor de Kinderbescherming. In deze functie heeft zij veel samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, de Politie en het Openbaar Ministerie. Daarna is zij 13 jaar werkzaam geweest als jurist bij de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht. In deze functie werkte zij als juridisch deskundige, samen met een gedragsdeskundige en een raadsonderzoeker aan kinderbeschermingszaken. Zij vertegenwoordigde in die hoedanigheid de Raad tijdens zittingen bij de Rechtbank en het Gerechtshof en schreef beroep- en verweerschriften. Jeanette gaf sinds 2009 regelmatig gastcolleges over de toepassing het jeugdrecht in het kader van kinderbescherming aan de Universiteit Utrecht en zij geeft postacademisch onderwijs aan advocaten. Per 1 februari 2014 is zij werkzaam als docent bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Jeanette Satink geeft onderwijs op het gebied van jeugdrecht in de master en de bachelor Jeugdrecht. Ook begeleidt zij studenten bij het schrijven van hun (master)scriptie.

Publicaties

Artikel met betrekking tot echtscheiding in het tijdschrift Relatierecht en Praktijk (REP)

Deelname aan redactiecommissie voor het boek ‘Echt Scheiden’ (Best Practice Guides) voor de advocatuur.

Nevenfuncties

  • Postacademisch onderwijs voor de Sdu uitgeverij en de Universiteit Maastricht.

  • Bestuurslid en Juridisch adviseur bij de Efcap (Nederlandse vereniging voor jeugdforensische gedragsdeskundigen).

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016