Mr. M.M.C Limbeek

Functie:
  • Docente Jeugdrecht
Expertise:
  • Bijzondere curator in jeugdzaken
  • Doorwerking IVRK in Nederlandse rechtspraak
  • Personen- en familierecht
  • Jeugdbescherming en Jeugdhulp
  • Juridische aspecten van Kindermishandeling


Telefoon: +31 (0)71 527 7591
E-Mail: m.m.c.limbeek@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 336


")

Manuela Limbeek (1985) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij rondde de Master Privaatrecht af met een scriptie over de bijzondere curator ex art. 1:250 BW. Tijdens haar studie werkte zij bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, eerst als vrijwilliger en later als coördinator. Daarnaast is zij als student-assistent werkzaam geweest bij het Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA) van de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie werkte zij bij het CCRA aan een onderzoek naar de toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) in de Nederlandse rechtspraak.

De toepassing van het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind in de Nederlandse rechtspraak. J.H. de Graaf, M.M.C. Limbeek, N.N. Bahadur en N. van der Meij: Ars Aequi 2012. Klik hier voor inzage van het onderzoek.

Klik hier voor deel II van de toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak.

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016