Prof. mr. T. Liefaard

Functie:
  • Hoogleraar Kinderrechten
Expertise:
  • Kinderrechten
  • Jeugdrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • Justitiële jeugdinrichtingen
  • (Gesloten) Jeugdzorg


Telefoon: +31 (0)71 527 6109
E-Mail: t.liefaard@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 333


")

Prof. mr. Ton Liefaard is op 15 maart 2012 benoemd als UNICEF hoogleraar Children's Rights (voltijds) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Achtergrond

Ton Liefaard studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam als senior-gerechtssecretaris en bij de juridische faculteit van de VU als promovendus en docent Jeugdrecht. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards (Antwerpen: Intersentia 2008). Van april 2008 tot april 2012 was hij universitair docent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Liefaard zich op kinderrechten vanuit nationaal en internationaal perspectief. Ook heeft hij onderzoek verricht op het terrein van het jeugd(straf)recht, penitentiair recht, gesloten jeugdzorg en internationale mensenrechten. Hij spreekt regelmatig op conferenties, seminars en expertmeetings in binnen- en buitenland en verricht onderzoek voor externe opdrachtgevers, waaronder internationale organisaties, zoals VN-organisaties, de Europese Commissie (EU) en de Raad van Europa, en nationale organisaties, zoals het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Kinderombudsman. Liefaard begeleidt diverse promovendi die promotieonderzoek doen naar kinderrechten in Nederland en elders.

Onderwijs

Liefaard geeft onderwijs op het gebied van kinderrechten in de bachelor, in de master Jeugdrecht en in de advanced masters International Children's Rights, European and International Human Rights en Law and Digital Technologies. Hij is programmadirecteur van de advanced master International Children's Rights. Ook begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie en is hij verantwoordelijk voor de Summer School on International Children's Rights. Liefaard is bekroond met de JSVO Onderwijsprijs 2015 voor beste hoorcollege docent over het academisch jaar 2014-2015.

Overig

Ton Liefaard is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam. Sinds 1 mei 2014 is hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Verder is hij vice-voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Kluwer) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (Larcier, België). Ook voert hij de redactie over het SDU Commentaar Jeugdrecht. Hij verzorgt verder regelmatig postacademisch onderwijs op het gebied van jeugd(straf)recht en kinderrechten.

Publicaties

Liefaard publiceert op het terrein van kinderrechten, jeugd(straf)recht, vrijheidsbeneming van kinderen, geweld tegen kinderen en participatie van kinderen. Hij is verder onder meer auteur van Tekst & Commentaar (Kluwer) en het handboek Jeugdrecht en jeugdhulp (Elsevier). Recente wetenschappelijke publicaties gaan over de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in nationale en internationale rechtspraak, participatie van kinderen, kinderrechten en het jeugdstrafrecht, kinderen in gewapende conflicten en de rechtspositie van jongeren in detentie.

Zie ook

LinkedIn

Twitter

Leer ons kennen

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016