Mr. drs. Y.N. van den Brink

Functie:
  • Ph.D. Candidate/ Promovendus
Expertise:
  • Jeugdstrafrecht
  • Kinderrechten
  • Strafrecht
  • Voorlopige hechtenis


Telefoon: +31 (0)71 527 6425
E-Mail: y.n.van.den.brink@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.34
Telefoon: +31 (0)71 527 6425
E-Mail: y.n.van.den.brink@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Jeugdrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.34


")

Mr. drs. Yannick van den Brink is sinds september 2012 werkzaam als Meijers Ph.D. Candidate op de afdeling Jeugdrecht.

Achtergrond

Yannick (1987) behaalde de bachelor Rechtsgeleerdheid (2009, cum laude), de master Strafrecht (2011, cum laude) en de master Global Criminology (2012, cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn studie was hij twee jaar werkzaam als student-medewerker (en later als support lawyer) in de sectie Strafrecht bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn. Ook verzorgde hij als junior-docent werkgroepen in de minor ‘Jeugd en Criminaliteit’ aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was Yannick werkzaam als student-assistent op de afdeling Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, waarbij hij onder meer heeft meegeschreven aan de eerste Nederlandse Kinderrechtenmonitor. Sinds september 2012 is Yannick op laatstgenoemde afdeling werkzaam als Meijers Ph.D. Candidate.

Voorlopige hechtenis in het jeugdstrafrecht

In het kader van zijn strafrechtelijke afstudeerscriptie getiteld ‘De onschuld voorbij’ heeft Yannick onderzoek gedaan naar de toepassing van voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht, waarbij hij zowel de wetgeving als de rechtspraktijk heeft doorgelicht in het licht van internationale kinderrechtenstandaarden. De scriptie heeft geleid tot een top-5 klassering bij de nationale scriptieprijs van het Openbaar Ministerie 2011, tot publicatie van een samenvatting in het Nederlands Juristenblad en tot publicatie van een op het afstudeeronderzoek gebaseerd artikel in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. Laatstgenoemde publicatie is bekroond met de FJR-prijs 2012 . Voorts heeft Yannick in het kader van zijn criminologische afstudeerscriptie getiteld ‘Subject to conditions pending trial’ empirisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop de voorwaardelijke schorsing van voorlopige hechtenis door de betrokken jongeren en hun ouders wordt beleefd.

Ph.D.- onderzoek

Als Meijers Ph.D. Candidate verricht Yannick zijn Ph.D.-onderzoek onder begeleiding van Prof. Ton Liefaard en Prof. Mariëlle Bruning in de onderzoeksprogramma's Interaction between Legal Systems en Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity. In het op zijn masterscripties voortbouwende Ph.D.-onderzoek wordt de functie, de juridische inbedding en de toepassing van de voorlopige hechtenis in de specifieke context van het Nederlandse jeugdstrafrecht door middel van normatieve en empirische onderzoeksmethoden systematisch geanalyseerd in het licht van het in internationale mensenrechtenverdragen neergelegde verbod op onwettige en arbitraire detentie. Het onderzoek beoogt de wetgever, de rechtelijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk te voorzien van aanbevelingen over hoe te waarborgen dat voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht op een wettige en niet-arbitraire wijze wordt toegepast.

Laatst Gewijzigd: 20-05-2016