J. Mackic LL.MTelefoon: +31 (0)71 527 5868
E-Mail: j.mackic@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Europees Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B135


Curriculum vitae

Jasmina Mačkić behaalde in 2008 haar master Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en in 2009 de master Europees recht. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en bij de advocatenkantoren CMS Derks Star Bussmann en Sjöcrona van Stigt Advocaten. Ook heeft zij een tijdje gestudeerd aan Queen Mary and Westfield College in Londen. Na haar afstuderen was zij werkzaam als docente van het vak ‘European Convention on Human Rights’ (LLC course) voor het Europa Instituut en als jurist bij de Raad van State.

In 2010 ontving zij in het kader van het Mozaïek programma van het NWO een onderzoeksbeurs. Sinds januari 2011 is zij promovenda bij de afdeling Europees recht. Haar promotieonderzoek heeft betrekking op de vraag of het huidige bewijsstelsel voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een obstakel vormt voor de effectieve bescherming van kwetsbare groepen. Met name discriminatie is niet eenvoudig te bewijzen, te meer nu vaak harde bewijzen ontbreken. Door middel van rechtsvergelijkend onderzoek zal worden nagaan hoe het Straatsburgse Hof accuraat kan vaststellen of discriminatie plaatsvond.

Promotoren: prof. dr. R.A. Lawson en dr. G.K. Schoep

Onderwijs

European Convention on Human Rights (LLC course); bachelorscriptiebegeleiding

Laatst Gewijzigd: 31-01-2013