Prof. mr. P.J. Slot

Expertise:
 • Burgerschap in de Europese Unie
 • Energie
 • Europees materieel recht
 • Harmonisatie
 • Interne markt
 • Mededingingsrecht
 • Staatssteun
 • Vervoer
 • Vrij verkeer van personen


Telefoon: +31 (0)71 527 8837
E-Mail: p.j.slot@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Europees Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B229


")

Prof. P.J. (Piet Jan) Slot is hoogleraar Europees en economisch recht aan de Universiteit Leiden sinds 1981. Hij is tevens directeur van het Europa instituut, rechter-plaatvervanger bij de rechtbank 's-Gravenhage en editor van de tijdschriften Common Market Law Review en Markt en Mededinging. Daarnaast geeft hij regelmatig adviezen op het gebied van het Europees recht aan ministeries, advocatenkantoren en internationale organisaties. Professor Slot studeerde rechten en economie aan de Vrije Universiteit (1968), waarna hij Comparative Law studeerde aan de Universiteit van Toulouse (1969) en de Universiteit van Michigan (1970). Tussen 1971 en 1976 was hij verbonden als wetenschappelijk medewerker op de afdeling Economie verbonden aan de Universiteit Utrecht. In 1975 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Zijn proefschrift is getiteld “The Elimination of Technical and Administrative Obstacles to Trade in the EEC. With A Comparison with the USA”. Van 1976 tot 1981 was hij werkzaam als plaatsvervangend hoofd van de afdeling juridische zaken op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken. Professor Slot is als juridisch adviseur betrokken geweest bij diverse internationale projecten, waaronder een project van de Wereldbank ter modernisering van het zeevervoersrecht in Indonesië (1982-1986) en soortgelijke projecten in China, Vietnam, Pakistan, de Nederlandse Antillen en Ethiopië. Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan diverse projecten op het gebied van het mededingingsrecht en in de energiesector, waaronder een grootschalig project in de PHARE landen. Professor Slot bekleedde het Jean-Monnet gasthoogleraarschap aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität (1991 en 1996), en was gasthoogleraar aan de Paris II, Panthéon-Assas (1994-1995) en Stanford University (2000-2001).

Zie voor meer informatie de volledige CV.

Onderwijs

Engels 

 • EC Competition Law (extensive course of 75 hours for the LLM program European Business Law)
 • Basic course Competition Law (introductory course)
 • The legal environment of doing business in the EC (course for the Leiden School of Management)
 • European Law (introductory course MA Program European Union Studies)
 • Competition Law (MA European law) 

Nederlands
 • Inleiding Europees recht (1ejaars bachelors cursus)
 • Voortgezet Europees recht (3ejaars bachelors vak)
 • Europees recht in kort bestek (bedrijfsrechtelijke afstudeerrichting Nederlands recht)
 • Recht der Europese Gemeenschappen I (europeesrechtelijke afstudeerrichting Nederlands recht)
 • Keuzevak kartelrecht (cursus wordt gegeven gezamenlijk met prof. mr. M. H. van der Woude, Erasmus Universiteit Rotterdam       

Geselecteerde publicaties

(Een volledige lijst van publicaties is te vinden in de jaarverslagen van het Europa Instituut onder het kopje 'individueel onderzoek'. Zie voor de jaarverslagen de link 'Overige publicaties' )


Boeken  

 • P.J. Slot e.a., Tekst en Commentaar, Mededingingswet, Deventer: Kluwer 2008.
 • P.J. Slot, Ch.R.A. Swaak & M.S. Mulder, Inleiding Mededingingsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007.
 • P.J. Slot, T. Ottervanger & L. Hancher, EC State Aids, London: Sweet & Maxwell 2006.
 • P.J. Slot & A.C. Johnston, An Introduction to Competition Law, Oxford: Hart Publishing 2006.
 • P.J. Slot, R. Barents & R.A. Lawson, Inleiding Europees Recht, Groningen: Wolters Noordhoff 2005.
 • P.J. Slot & M.K. Bulterman (eds.), Globalisation and Jurisdiction, Deventer: Kluwer 2004.
 • P.J. Slot, Wet Vervoer over Zee c.a., Schuurmans en Jordans editite nr. 180, Deventer: Kluwer 2004.
 • P.J. Slot & Ch.R.A. Swaak, De Nederlandse Mededingingswet in perspectief, Deventer: Kluwer 2000.
 • P.J. Slot & A.M. McDonnell (eds.), Procedure and Enforcement in E.C. and U.S. Competition Law, Proceedings of the Leiden Europa Instituut Seminar on User-friendly Competition Law, London: Sweet & Maxwell 1993.
 • Guidelines for Maritime Legislation, Bangkok: ESCAP 1992.
 • P.J. Slot & P.D. Dagtoglou, Toward a Community Air Transport Policy: The legal dimension, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers 1989.
 • P.J. Slot & M.H. van der Woude (eds.), Exploiting the internal market: co-operation toward 1992, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers 1988.
 • Technical and administrative obstacles to trade in the EEC (diss. Utrecht), Leiden: Sijthoff 1975.   


Bijdragen aan boeken
 • E.D. Cross, B. Delvaux, L. Hancher, P.J. Slot, G. van Calster & W. VandenBerghe 'EU Energy Law', in: M.M. Roggenkamp, C. Redgwell, A. Rønne & I. del Guayo (red.), Energy Law in Europe, Oxford: Oxford University Press 2007. 
 • 'Hoofdstuk XII, Sectorenpolitiek', in: P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat & R. Barents (red.), Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen, Kapteyn – VerLoren van Themaat, Deventer: Kluwer 2003.
 • 'Hoofdstuk 16, Het materiële recht van de Europese Gemeenschap', in: P.H. Kooijmans, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Deventer: Kluwer 2002.  

Artikelen  (annotaties, editorials, korte artikelen en book reviews niet inbegrepen)

Engels   
 • 'A view from the mountain: 40 years of developments in EC competition law 41', CML Rev 2004, p. 443-473. 
 • 'Applying the competition Rules in the Healthcare sector', European Competition Law Review  2003, p. 580-593.
 • 'Is decentralization of competition law enforcement dangerous? Drawing lessons from the US experience', Annual Proceedings of The Fordham University School of Law  2002, p. 101-114.
 • 'Life with an idiot', in: D.C. Buijs (red.), Opstellen aangeboden aan professor Mok,  Deventer: Kluwer 2002.
 • 'A contribution to the Constitutional Debate in the EU in the light of the Tobacco judgment – What can be learned form the USA?', European Business Law Review 2002, p. 1-27.
 • P.J. Slot & A.M. Skudder, 'Common features of community law regulation in the network-bound sectors', CML Rev 2001, p. 87-129.
 • 'The impact of liberalisation on long-term energy contracts', Journal of Network Industries  2000, p. 287-303.
 • P.J. Slot & A.M. Skudder, 'The Community Regulation of Ports and Airports', in: M. Andenas, Judicial Review in International Perspective. Liber Amicorum in Honour of Lord Slynn of Hadley, The Hague: Kluwer Law International 2000, p. 361-378.
 • 'Energy (Electricity and Natural Gas)', in: D. Geradin (ed.), The liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond, The Hague: Kluwer Law International 2000, p. 19-34.
 • 'EC Policy on state aid: are the procedures User-Friendly? The rights of third parties', in: S. Bilal & P. Nicolaides (eds.), Understanding Sate Aid Policy in the European Community, The Hague: Kluwer Law International 1999, p. 81-97.
 • 'State aid in the energy sector in the EC: The application of the market economy investor principle', in: S. Bilal & P. Nicolaides (eds.), Understanding Sate Aid Policy in the European Community, The Hague: Kluwer Law International 1999, p. 143-157.
 • P.J. Slot & A.M. Skudder, 'The position of the complainant in EC State aid cases', in: M. Dony (red.), Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Brussel: Bruylant 1999. 
 • A. Sinnaeve & P.J. Slot, 'The new regulation on state aid procedures', CML Rev  1999, p. 1153-1194.
 • 'Regulation of Prices in the Energy Sector of the EC', Journal of Energy & Natural Resources Law  1997, p. 263-282.
 • 'Competition and Public Service Obligations: The Example of the Energy Sector', in: L. Gormley (red.), Current and Future Perspectives on EC Competition Law, The Hague: Kluwer Law International 1997, p. 109-120.
 • 'The enforcement of EC Competition Law in arbitral proceedings', Legal issues of European integration 1996, p. 101-113. 
 • 'Harmonisation of Law', European Law Review 1996, p. 378-397.
 • 'The concept of undertaking in EC Competition Law', in: O. Due, M. Lutter & J. Schwarze (red.), Festschrift für Ulrich Everling, Baden-Baden: Nomos 1995, p. 1413-1426. 
 • 'Public enterprises under EEC law: The lame ducks of the nineties?' 1991 Fordham Corp. L. Inst. 255-271 (B. Hwak. ed 1992).
 • 'The institutional provisions of the EMU', in: D. Curtin & T. Heukels (red.), Institutional dynamics of European integration, Essays in honour of H.G. Schermers, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers 1994.
 • 'Energy and competition', CML Rev 1994, p. 511-548.
 • P.J. Slot & C. Egenhofer, 'Relaunching the Debate on EC Energy Policy: views from Industry', in: A CEPS White Paper, Brussels: Centre for European Policy Studies 1993.
 • 'Procedural Aspects of State Aids: the guardian of competition versus the subsidy villains?', CML Rev 1990, p. 741-760.
 • 'The application of Articles 3(f), 5 and 85 to 94 EEC', European Law Review  1987, p. 179-189.
 • 'Extra-territoriality and Jurisdiction', CML Rev 1986, p. 545-565.
 • 'National regulation of maritime transport and international public law', Netherlands International Law Review  1979, p. 329-354.              
Nederlands
 • P.J. Slot & M.K. Bulterman, 'Harmonisatie van wetgeving betreffende migrerende EU burgers en derdelanders: op weg naar een uniform toetsingskader?', Sociaal- economische wetgeving (SEW), 2005, p. 346-362. 
 • 'Het Europees zeevervoerbeleid', Tijdschrift Vervoer & Recht 2004, p. 99-107, 131-134. 
 • P.J. Slot & G.H.A.M. Straetmans, 'Harmonisatie van wetgeving, Tijdschrift voor Privaatrecht 2003, p. 1-120.
 • 'Wat zou Thorbecke van de invoering van de Euro hebben gevonden? Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent, 24 januari 2002', in: Gandaius/Thorbecke-reeks, Antwerpen: Story-Scientia 2003.
 • 'InLeiden in Leiden, maar waarin? Over de integratie van het recht van de Europese Unie/Gemeenschap in het onderwijs', in: H. Franken & P.B. Cliteur (red.), It ain’t necessarily so, Deventer: Kluwer 2001, p. 213-224.
 • G.H.A.M. Staetmans & P.J. Slot, 'Europees vrij verkeer versus polisvoorwaarden', in: T. Hartlief & M.M. Mendel (red.), Verzekering en maatschappij, Deventer: Kluwer 2000, p. 343-370.
 • 'Het Europees zeevervoerbeleid', SEW  1987, p. 774-795.
 • 'Economisch recht in ontwikkeling', R. M. Themis 1985, p. 335-349.
 • 'Economische deregulering?' SEW 1984, p. 670-704.
 • 'Publiekrechtelijke regels voor de zeescheepvaart', SEW 1983, p. 757-788.
 • Regelen en ontregelen. Over deregulering en economisch recht  (oratie Leiden), Deventer: Kluwer 1983.
 • 'Scheepsnationaliteit en vestiging', in: R. Barents (red.), In orde: Liber Amicorum Pieter Verloren van Themaat: aangeboden ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in het sociaal-economisch recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht, Deventer: Kluwer 1982, p. 243-266.
 • 'Handelsbarrières, Nationaal en Europees recht', SEW 1980, p. 233-264.
 • 'Nationale maatregelen ter regulering van het zeevervoer mede in het licht van het volkenrecht', Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 1979, p. 1-45.
 • 'Vrijwaringsclausules en vrijwaringsmaatregelen in het recht van de Europese Economische Gemeenschap', SEW 1976, p. 473-502.              
Overige talen
 • 'Das Verfahren zur Gewährung staatlicher Beihilfen im Gemeinschaftsrecht', in: C. Koenig, W-H. Roth & U. Ehricke (red.), Aktuelle Fragen des EG-Beihilfenrechts, Beihefte der Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft 2001.
 • 'Le rôle du juge et du législateur dans le développement du droit communautaire et du droit des Etats membres', in: Cours et traveaux: Droit Européen 1, Paris: Pedone 1998, p. 31-58.
 • 'Les dispositions institutionelles de l’Union Economique et Monétaire', in: Cours et traveaux, Paris: Pedone 1998, p. 5-30.        

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016