Prof. dr. A. van Staden

Functie:
  • Hoogleraar Internationale Betrekkingen, in het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal recht en internationale politiek
Expertise:
  • internationale betrekkingen i.h.b. studie internationale veiligheidsvraagstukken, europese integratie en analyse buitenlandse politiek


Telefoon: +31 (0)71 527 8937
E-Mail: a.van.staden@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Internationaal Publiekrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.37


")

Alfred van Staden (1942) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij in 1974 promoveerde op een proefschrift getiteld "Een trouwe bondgenoot. Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap". Na enige jaren aan voornoemde universiteit te hebben gewerkt, trad hij in 1971 als wetenschappelijke medewerker in dienst van de Universiteit Leiden. In 1977 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de diplomatieke geschiedenis en in 1980 tot gewoon hoogleraar in de leer der internationale betrekkingen, zowel aan de faculteit der rechtsgeleerdheid als de faculteit der sociale wetenschappen. Tussen 1986 en 1989 oefende hij het decanaat van de juridische faculteit uit. Van 1990 tot 1997 was hij voorzitter van de (toenmalige) Adviesraad voor Vrede en Veiligheid. Per 1 januari 1995 werd hij benoemd tot directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael' in Den Haag. Deze functie heeft hij bekleed tot 1 september 2005, in combinatie met een deeltijdhoogleraarschap in Leiden. Na zijn terugtreden als directeur van 'Clingendael' zette hij zijn hoogleraarschap in Leiden aan de juridische faculteit voort. Zijn leeropdracht luidt thans: "Internationale Betrekkingen, in het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal recht en internationale politiek". Hij is tevens lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en maakt deel uit van een aantal buitenlandse adviesorganen. Ook is hij voorzitter van het Nederlandse Genootschap voor Internationale Zaken. 

Publicaties

Tot zijn belangrijkste publicaties van de laatste drie jaar zijn te rekenen:(1) 'The Erosion of State Sovereignty: Towards a Post-Territorial World?', hoofdstuk (samen met Hans Vollaard) in Gerard Kreijen (ed), State, Sovereignty, and International Governance (Oxford: Oxford University Press, 2002), pp. 165-184. (2) 'Europe's Quest for Autonomy in Diplomacy and Defence: The Question of Leadership', in European Studies Collections (Montreal: University of Montreal, 2003), pp. 7-23.(3) Mede-auteur en redacteur van het boek Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional  Politics (Assen: Van Gorcum, 2003), 366 pp.(4) The Right to Govern. The Democratic Legitimacy of the European Union (The Hague: The Clingendael Institute, 2003), 48 pp.(5) Mede-auteur en redacteur van de uitgave De herontdekking van de wereld. Nederlands buitenlands beleid in revisie  (Den Haag: Instituut Clingendael, 2004), 101 pp. (5) Power and Legitimacy. The Quest for Order in a Unipolar World  (The Hague: The Clingendael Institute, 2005).(6) 'Close to power?' hoofdstuk in Hans Mauritzen and Anders Wivel (eds), The Geopolitics of Euro-Atlantic  Integration (Abingdom, Oxon: Routledge, 2005), pp. 71-91. 

Laatst Gewijzigd: 10-06-2016