prof. mr. A.C. Hendriks

Functie:
  • Hoogleraar gezondheidsrecht
Expertise:
  • Gezondheidsrecht


Telefoon: +31 (0)71 527 8590
E-Mail: a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B118
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​hendriksac.jsp


Homepage english version below

Contact

Professor Hendriks is op de woensdagen aanwezig op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De andere dagen is hij werkzaam bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Spreekuur: na afspraak via het secretariaat (071 527 7760).
Professor Hendriks is on Wednesdays at the Leiden Law School. 
Office-hours: after appointment through the secretariat (+ 31. 71 527 7636)

Curriculum vitae

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht.
In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB).
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en per 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid en LUMC). Hendriks is fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van diverse organisaties en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia.
Sinds 1 oktober 2010 is Hendriks tevens juridisch adviseur/coördinator gezondheidsrecht bij de KNMG te Utrecht.
Grootste hobby’s zijn hardlopen (lange afstand), cinema en reizen.

Relevante nevenfuncties

Besturen  
Voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht, Utrecht
Voorzitter van Raad van Advies, WAA
Lid Raad van Toezicht, Zaans Medisch Centrum, Zaandag
Lid Raad van Toezicht, ErasmusMC, Rotterdam

Rechtspraktijk
Rechter plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam, sectoren bestuursrecht en civiel recht 

Wetenschappelijke commissies en gremia  
Lid van de Gezondheidsraad (Beraadsgroep gezondheidsethiek en -recht), Den Haag 
Lid van de Gezondheidsraad (Diverse commissies), Den Haag  
Lid Commissie Personalised Medicine, ZonMW, Den Haag 

Overige commissies 
Lid van het netwerk van juridisch adviseurs, Mental Disability Advocacy Centre, Budapest 
Lid van Group of Specialists on Predictivity, Genetic Testing and Insurance, Raad van Europa, Straatsburg
Lid van de Gezondheidsraad (Commissie Rijvaardigheid), Den Haag 
Lid van de juridische adviesgroep, European Disability Forum, Brussel 
Lid GGG Commissie Personalised Medicine, ZonMW, Den Haag

Redactielidmaatschappen  
Vaste annotator European Human Rights Cases (EHRC) 
Lid redactieraad Yearbook on European Disability Law & Policy  
Vaste annotator Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)  
Medewerker Nederlands Juristenblad (NJB), gezondheidsrecht 
Redacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR)  
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM

Proefschrift en oratie

Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 20 januari 2000, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse
Oratie: Universiteit Leiden, 25 november 2005, In beginsel.De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept

Onderwijs gezondheidsrecht 2014/2015

In de periode 23 november t/m 23 december 2015 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van het keuzevak Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht, een gebonden keuzevak binnen de Master staats- en bestuursrecht. Het vak omvat vijf werkgroepbijeenkomsten. Het eindcijfer is gebaseerd op een praktische oefening (25% eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Deelname aan de werkgroepen is verplicht om in aanmerking te komen voor een eindcijfer/certificaat. Met dit vak kunnen studenten 5 EC-punten behalen. Contractstudenten komen in aanmerking voor een certificaat. De onderwijsactiviteiten vinden plaats op de woensdagen. Verdere informatie is beschikbaar op Blackboard.

Publicaties

Voor een compleet overzicht met publicaties vanaf 2003 klik op de tab publicaties bovenaan deze pagina.
Voor publicaties t/m 2003 klik hier

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015