Prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans

Functie:
 • Hoogleraar Staats- en bestuursrecht/Professor of Constitutional and Administrative law
Expertise:
 • Staatsrecht/Constitutional law
 • Europees constitutioneel recht/European Constitutional law
 • Grondwet/Dutch Constitution
 • (Europese) Wetgevingsleer/(European) Legislative Studies
 • Decentralisatie
 • Wetgeving
 • Politiek


Telefoon: +31 (0)71 527 7718
E-Mail: w.j.m.voermans@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B103
Persoonlijke Homepage: www.wimvoermans.nl


English
Professor of Constitutional and Administrative law at Leiden University and Director of the Institute of Public Law of the Leiden Law School. Voermans current research focuses on Dutch and European constitutional law, with a particular interest in the Dutch and EU legislature. Focal points in his recent research are: quality of EU legislation, impact assessment, legislative procedures (with a special interest in (European) Parliament’s role), delegation, innovation in legislation and legislative process, transparency, deregulation, simplification, transposition and implementation of EU legislation, compliance and enforcement, drafting techniques, and legislative evaluation). Voermans is one of the three directors of the Leiden Research Profile "Political Legitimacy".

Dutch
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht bij de Afdeling staats- en bestuursrecht van de Faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht. Zijn huidige onderwijs en onderzoek richten zich zowel op het nationale staatsrecht, als het Europese constitutionele recht. Daarbinnen ligt het accent op (Europese) wetgevingsvraagstukken (kwaliteit van EU-wetgeving, deregulering, vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten, wetgevingsprocedures (met name de rol van het (Europees) parlement), openbaarheid en transparantie, de relaties tussen de wetgevende instellingen, decentralisatie, omzetting en uitvoering van EG-wetgeving, naleving, toezicht en handhaving, wetgevingtechniek en wetsevaluatie). Voermans is één van de drie trekkers van het Leidse Profileringsgebied" Political Legitimacy".Wim Voermans, privé webpagina/Wim Voermans, personal web page  

Wim Voermans wordpress

A. Curriculum Vitae

Professional Career
Wim Voermans (Zundert 1961) graduated from the Faculty of Law at Tilburg University in 1987. Between 1989 and 2002 he held the position of assistant professor/ lecturer and from 1997 onward as a senior lecturer/associate professor of Constitutional and Administrative Law at Tilburg Law School.

In September 2002 Voermans was appointed to the chair of Constitutional and Administrative Law at the department of Public Law at Leiden University. He chaired the section of Constitutional & Administrative Law and between 2003 and 2005 until he became a member of the board of the Leiden Law Faculty and the Director of the Faculty’s Research Institute (the E.M. Meijers Institute for Legal Studies) (2005-2007). Since 2010 he is the director of the Institute of Public Law and since August 2012 (again) chair of the Section of Constitutional and Administrative Law of Leiden Law School.

Additional functions

 • President of the International Association for Legislation (IAL)
 • Programme director (Legislative Method and Drafting) of the Dutch Academy for Legislation
 • Chairman of the Thorbecke and Bachienestichting (a century old foundation which awards academic prizes in the field of constitutional law, political science and life sciences)
 • Chairman of the editiorial board of Prakke/Kortmann Constitutional Law of the EU Member States
 • Member of the advisory board on municipal law of the Dutch Association of Municipalities (former president 2007-2008).
 • Member of the Dutch platform ICT and Research (Surf).
 • Member of the advisory board of Legal Intelligence.
 • Member of the Advisory Board of the Dutch Elections Board (Research department)
 • Fellow of the Montesquieu Institute (the Hague)
 • Voermans is on the editorial board of several book series and recollection of Dutch Legislation.
~ Professional Career
Wim Voermans (Zundert 1961) graduated from the Faculty of Law at Tilburg University in 1987. Between 1989 and 2002 he held the position of assistant professor/ lecturer and from 1997 onward as a senior lecturer/associate professor of Constitutional and Administrative Law at Tilburg Law School.

In September 2002 Voermans was appointed to the chair of Constitutional and Administrative Law at the department of Public Law at Leiden University. He chaired the section of Constitutional & Administrative Law and between 2003 and 2005 until he became a member of the board of the Leiden Law Faculty and the Director of the Faculty’s Research Institute (the E.M. Meijers Institute for Legal Studies) (2005-2007). Since 2010 he is the director of the Institute of Public Law and since August 2012 (again) chair of the Section of Constitutional and Administrative Law of Leiden Law School.

Additional functions
 • President of the International Association for Legislation (IAL)
 • Programme director (Legislative Method and Drafting) of the Dutch Academy for Legislation
 • Chairman of the Thorbecke and Bachienestichting (a century old foundation which awards academic prizes in the field of constitutional law, political science and life sciences)
 • Chairman of the editiorial board of Prakke/Kortmann Constitutional Law of the EU Member States
 • Member of the advisory board on municipal law of the Dutch Association of Municipalities (former president 2007-2008).
 • Member of the Dutch platform ICT and Research (Surf).
 • Member of the advisory board of Legal Intelligence.
 • Member of the Advisory Board of the Dutch Elections Board (Research department)
 • Fellow of the Montesquieu Institute (the Hague)
 • Voermans is on the editorial board of several book series and recollection of Dutch Legislation.

B. Field of research expertise

Wim Voermans' current field of research expertise is in constitutional law (comparative/European) and legislative studies. Formerly he used to work in the field legimatics (computer-assistance for legislative drafting and ICT support for legislative processes) Leda-project 1990-1995 (PhD-project).

Legislative studies
Voermans' research focuses on legislative studies (see archive of publications 1990-2003 and the tab publications). This research involves a host of topics running from the drafting stages of legislation up to the enactment implementation enforcement, and evaluation thereof. Most of the research in period 1992-2003 focused on practical problems of legislation and involved hands-on research. More and more the interaction between EU- and national legislation came to the fore after 1995. Constitutional Law- comparative studies
The Constitutional Law research project are mainly comparative in nature. Voermans studied the phenomenon of Councils for the Judiciary in different European Countries, the way different EU Member States implement EC Directives, the regime on access to information in the EU, the way EU Member States deal with codification and consolidation, the way preambles are used (and the effects they have), constitutional reserves, etc.
This ties in well with the research of the Leiden Law Faculty team of working on the project Trias Europea, led by Voermans. In this project the group is studying shifts in the relative balance of state powers and institutions within the European Union. Is the balance between the executive, legislator and judiciary affected by the gradually progressing constitutionalization of the Union? How is constitutional law forged in the EU? What are the effects of this process and is a new balance warranted?
These are some of the research questions in the project Trias Europea, one of five projects in the research programme (2003-2014).

European projects
In 2004-2006 Mommers and Voermans worked on the LOIS-programme (Lexal Ontologies for Legal Information Sharing). In this EU-funded research programme (FP 6) different institutes in Europe( Italy, UK, Netherlands, Austria, and Czech Republic) are trying to develop an intelligent thesaurus which enable to find and compare different but equivalent legal concepts in legislation of EU-member states. Ensuingly (2007- 2008) the team worked on the follow-up project (FP 7): DrAfting Legislation with Ontology-based Support (DALOS).

C. Conference contributions 2013/2015


2013

 • 10 januari CZW-studiedag, lezing over de Toekomst van de Wob
 • 14 februari La Sapienza, Roma – Law Faculty. In het kader van de master “Global Regulation of Markets” una lezione su “Quality of regulation: the Dutch case”
 • 10 april, IAL/CALC Kaapstad Zuid-Afrika: Workshop Common quality standards for legislation in different legal traditions as an inspiration for legal reform: Wrap up and summary
 • 13 juni, Wetgevingsprocessen in transitie, Studiemiddag Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
 • 10 september The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions, conferentie External Perspectives on the Law (Leiden)
 • 11 september 2013 Rondtafelgesprek commissie EU-zaken Tweede Kamer Burgerinitiatief 11 september 2013, Maak Europa Politiek
 • 30 september 2013, Why do People obey the Law? (onderdeel van de lezingenreeks verzorgd voor IPEA/Universidad do Brasilia
 • 15 oktober 2013, “What determines the endurance of national constitutions? Indicators for and patterns of extra-constitutionality", The Sovereign Debt Crisis and Constitutional Reforms in Greece 15 & 16 October 2013 Goethe Institute/CECL Athens
 • 12 november 2013, De briljante Grondwet 1814, twist-en knelpunten van de Grondwet 1814, Studium Generale Leiden

2014

 • 24 maart 2014 Decentrale coalitievorming, De reis tussen verkiezingen en een nieuw gemeentebestuur – Atelier Staats- en bestuursrecht  
 • 10 April 2014 The interaction between courts in human rights protection in Europe, VI International Conference on the occasion of 55th anniversary of creation of the European Court on Human Rights and 45th anniversary of the American Convention on Human Rights Models of Protection of Human Rights: European and American, 9-11 April 2014, Sejm RP (Pools Parlement/Polish Parliament, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warsaw Poland  
 • 14 mei 2014, Drie-in-de-pan; Erfelijke monarchieën en democratie in de EU, Spui 25 lezingenStichting de Republikein in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA  
 • 5-6 Juni 2014 Lezing-lecture on
  the 2nd International Conference on Legislative Drafting and Law Reform, organized by The Federal Bar Association, the International Judicial Academy, the International Journal of Legislative Drafting & Law Reform, the Global Forum on Law, Justice & Development, and the World Bank Legal Vice Presidency, The World Bank Headquarters, 1818 H Street, NW Washington, DC USA
 • 18-19 September 2014, , IAL-KLRI International Conference Seoul, South-Korea ‘Innovation of Legislative Processes’ 
 • 22 september 2014, Rare kronkels verkiezing Eerste Kamer, Politiek café VVD, De Branderij Leiden, in debat met Ankie Broekers-Knol
 • 24 november 2014, Wetgeving als evenwichtsoefening tussen politiek, kwaliteit en de burger, seminar ‘Dilemma’s in wetgeving’, Ministerie van Veiligheid en Justitie (Directie Wetgeving)  
 • 29 november 2014, Eerste Kamer?, najaarslezing tijdens seminar Staats- en bestuursrecht in debat met Ankie Broekers-Knol  
 • 10-11 December 2014, Legislative Processes in Transition: a Comparative Study of the Legislative Processes in Finland, Slovenia, the United Kingdom and the Netherlands, International Conference Legisprudence and Legislative Process: from Theory To Practice Israel, Bar-Ilan University, Faculty of Law & The Knesset Legal Department

2015

 • 11-12 March 2015, Crowdsourcing and Legislation, International Association for Legislation, University of Stockholm, Sweden
 • 28 maart 2015. 200 Jaar Koninkrijk en de Eerste Kamer, lezing in de Oude Tweede Kamer tijdens Grondwetdag, Georganiseerd door het Montesquieu Instituut, ProDemos en Tilburg University
 • 15 april 2015, Motive-Based Enforcement, Honours Class Law, Leiden Law School
 • 6 mei 2015, Evaluatie WIV 2002: Legitimiteit en inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voorjaarslezing – master promo-event, Universiteit Leiden http://www.law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/sbrecht/nieuws/6-mei-2015-master-staats-en-bestuursrecht-promo-event-.html
 • 3 June 2015, Powersharing under the Dutch Constitution, at the occasion of 200 Years Dutch Constitution in perspective, organized by International IDEA, Leiden University and the Ministry of Foreign Affairs http://leidenlawblog.nl/articles/a-conference-to-celebrate-our-200-year-old-dutch-constitution
 • 17 June 2015, Safeguarding legislative quality – policies and institutions, seminar hosted by the Minister of Security & Justice for the Rwandan government – bilateral conference on mutual judicial cooperation The Hague (Minister Busingye and State Secretary of Security and Justice, Minister for Migration Mr Klaas Dijkhoff) http://www.netherlands.embassy.gov.rw/index.php?id=809
 • 2 July 2015, The Greek referendum The high stakes of democracy, tijdens Symposium on the Greek Euro crisis / Actualiteitencollege over de Griekse eurocrisis, Leiden Law School/Universiteit Leiden
 • 24 september 2015, Spel zonder grenzen, (over de governance van het Vlaams/Nederlandse Deltagebied als metro-area), 13de Oesterlezing Middelburg, Oesterpartij

D. Teaching and teaching experience

Voermans teaches legislative studies and legislative theory, methods and processes and legislative drafting  in many different settings. First of all he has taught legislative drafting for more than 18 years in a post-academic course Legislative Method and Drafting. This six day course, organized two times a year on average, is set-up to allow professional legislative draftsmen from Dutch ministerial departments to train and perfect their drafting skills. In each course 16 experienced and less experienced draftsmen participate. The course, based on the principle of learning by doing, has also been organized for the Dutch Parliament. Voermans also teaches legislative drafting in in-company courses and – ever since - classes for the  Dutch Academy for Legislation (especially on topics related to European Legislative studies). He is one of the programme directors there.

International teaching experience
European Parliament: In 2001-2005 Voermans, Konijnenbelt and Brouwer taught an in company course in Legislative drafting for the European Parliament. The course ('The Art of Co-legislation') was offered both in the English and French language. Between 2001 and 2005 some 25 editions of the two-day course were organized. 10 Persons on average attended each course.
The course welcomed staff of the European Parliaments and assistants of MEPs as well as participants from the European Commission, European Council, the European ombudsman and the Audit Chamber. In June 2004 a conference ‘Drafting for a better Union' was organized in Brussels as a sort of master class for the alumni of the course.
Under the auspices of the Council of Europe Drafting training courses have been provided for Latvia, Russia, Serbia, Kosovo and Moldova. Voermans taught legislative method and drafting in the courses of the International  Institute for legislative drafting of Tulane University in New Orleans USA and in Ottawa, Canada for the ICIAJ. From November 2008 onward a two day course in Legislative Drafting (methods and techniques) will be organized for the European Central Bank. Voermans lectured on different occasions for the legal services of the European Commission, Council of Ministers and the European Parliament.


E. Links (Relevante links):

International Association for legislation

Montesquieu instituut

Academie voor Wetgeving/EALL

Wetenschappelijk Onderzoek en documentatiecentrum  

F. Archive of publications;overview 1989-2003 (Archief; overzicht 1989-2003)

Laatst Gewijzigd: 14-12-2015