Rechtsvergelijkend onderzoek naar efficiëncy-verbetering van het wetgevingsproces

Dr. Hans Martien Ten Napel (senior onderzoeker), Stefan Pack (student-assistent), Reijer Passchier (student Talentprogramma), Prof. dr. Bernard Steunenberg (FSW) en prof. dr. Wim Voermans (projectleider) zullen in de komende vijf maanden rechtsvergelijkend onderzoek voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) uitvoeren.

Kunnen de prestaties van het Nederlandse wetgevingsproces worden verbeterd? Het huidige wetgevingsproces in Nederland is sterk intern gericht en papiergebaseerd. In andere landen in Europa zijn pogingen gedaan om het wetgevingsproces en de procedureregels te moderniseren op basis van de nieuwe mogelijkheden om de bevolking te betrekken bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van wetgeving. Kunnen we daarvan wat leren met het oog op de verbetering van het tempo, de afstemming, techniekbenutting en transparantie van het Nederlandse wetgevingsproces? In vier landen, waaronder in ieder geval het Verenigd Koninkrijk, zal daar – na een eerste korte rondgang langs een dozijn Europese landen – uitgebreid naar worden gekeken.


Laatst Gewijzigd: 16-11-2011