Organisatie

Geschillenbeslechting

Op verschillende wijzen zijn leden van de Afdeling sociaal recht betrokken bij geschillenbeslechting op het gebied van het sociaal recht. Sommige leden hebben naast hun aanstelling bij de faculteit een functie in de rechtspleging als rechter of advocaat. Anderen besteden binnen hun aanstelling bij de universiteit tijd aan het deelnemen aan geschillencommissies en het optreden als arbiter.