Nieuws

Recht en de (Multiculturele) Samenleving

In het tweede semester wordt dit keuzevak - in de keuzevakkengids te vinden onder de naam Recht en Samenleving - voor het eerst in nieuwe stijl gegeven. Het vak is om meerdere redenen bijzonder.... en interessant om te volgen!