Prof. dr. A.P.A. Broeders

Functie:
  • HOOGLERAAR CRIMINALISTIEK
Expertise:
  • Criminalistiek
  • Deskundigenbewijs
  • Forensische expertise, i.h.b. forensisch spraakonderzoek
  • Forensische wetenschap
  • Forensisch spraakonderzoek
  • Forensisch-technisch bewijs


Telefoon: +31 (0)71 527 7528
E-Mail: a.p.a.broeders@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Criminologie
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex


")

A.P.A. (Ton) BROEDERS trad in 1971 in dienst van de Nijmeegse Radboud Universiteit, waar hij zich tot 1988 bezighield met onderwijs en onderzoek op het gebied van de fonetiek, taalvariatie, sociolinguïstiek en lexicografie. In 1988 volgde zijn aanstelling bij het toenmalige Gerechtelijk Laboratorium (GL) in Rijswijk, waar hij een sectie forensisch spraak- en audio-onderzoek opzette. In 1992 werd hij beëdigd als vast gerechtelijk deskundige, in welke hoedanigheid hij de afgelopen jaren honderden deskundigenrapporten heeft uitgebracht op het terrein van het forensisch taal- en spraakonderzoek. In 1996 werd hij hoofd van de afdeling Schrift-, Spraak- en Documentonderzoek. In 2002 volgde zijn benoeming tot Chief Scientist aan het inmiddels tot Nederlands Forensisch Instituut herdoopte GL.  

In 2003 promoveerde hij aan de universiteit Leiden op een proefschrift met de titel Op zoek naar de bron: over de grondslagen van de criminalistiek en de waarde van het forensisch bewijs, waarvoor hij in 2006 de Prof. A.E.J. Moddermanprijs voor dissertaties op het gebied van de strafrecht(hulp)wetenschappen ontving. In 2004 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar criminalistiek bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit Leiden. In 2007 volgde zijn benoeming tot hoogleraar-directeur van The Maastricht Forensic Institute (TMFI), welke functie hij tot zijn pensionering in 2011 combineerde met zijn Leidse aanstelling. Hij is bestuurslid en medeoprichter van de IAFPA (International Association for Forensic Phonetics and Acoustics) en was van 1998 tot 2002 (de eerste) voorzitter van de ENFSI Expert Working Group for Forensic Speech and Audio Analysis. Hij trad op als Reporting Officer voor het gebied Forensic Speech and Audio Analysis, and Forensic Linguistics voor het 13e en 14e Interpol Forensic Science Symposium, Lyon, Frankrijk in 2001 en 2004 en is lid van de redactie van The International Journal of Speech, Language and the Law en van Expertise en Recht.

Laatst Gewijzigd: 24-06-2016