Prof. mr. dr. C.P.M. Cleiren

Functie:
  • HOOGLERAAR STRAF(PROCES)RECHT
Expertise:
  • Handhaving en Toezicht
  • Materieel strafrecht
  • Rechterlijke organisatie
  • Slachtoffer
  • Strafprocesrecht
  • Strafrechtelijk beleid


Telefoon: +31 (0)71 527 7530
E-Mail: c.p.m.cleiren@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Straf- en Strafprocesrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B145
Persoonlijke Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​strafrechtencriminologie/​cleirencpm.jsp


")

Na haar hoogleraarschap aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (1991-2000), werd zij Directeur Generaal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand aan het Ministerie van Justitie (1997-2000).In 2000 werd zij benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht te Leiden. Zij is tevens Raadsheer plaatsvervanger aan het Hof Amsterdam. Daarnaast maakt zij deel uit van diverse stuurgroepen en commissies.
Raadpleeg haar CV.

Onderzoek

Ze is samen met Paul Nieuwbeerta programmacoördinator van het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity. Daarnaast is ze één van de drie facultaire trekkers van het universitaire profileringsgebied Interaction Between Legal Systems.  

Zie ook haar webpagina in de Narcis databank.

Laatst Gewijzigd: 24-06-2016