Prof. mr. dr. N.J.H. Huls

Functie:
  • HOOGLERAAR RECHTSSOCIOLOGIE


Telefoon: +31 (0)71 527 7550
E-Mail: n.j.h.huls@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, Recht en bestuur ontwikkelingslanden/VVI
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.20


")

Van 1968 tot 1973 studeerde Nick Huls rechten te Utrecht en in aansluiting daarop werkte hij vier jaar aan zijn dissertatie als een aio avant la lettre. In 1981 promoveerde Huls in Utrecht op het onderwerp consumentenkrediet. In aansluiting hierop ging hij werken bij de rijksoverheid. Na een kort dienstverband bij Financien (WJB) was hij vanaf 1984 projectleider voor de nieuwe wet consumentenkrediet (WCK) op het ministerie van Economische zaken (Directie consumentenbeleid) tot juni 1990.
De laatste twee en een half jaar combineerde hij het ambtenaarschap met de functie van Mentor bij de Nederlandse Raad voor de juridische samenwerking met Indonesië. Huls begeleidde Indonesische promovendi en gaf gastcolleges in Nederland en in Indonesië.

In 1990 werd Nick Huls Directeur van het multidisciplinaire Onderzoekscentrum Sturing en samenleving van de RU Leiden, dat later werd omgedoopt tot Recht en Beleid. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar Recht en Techniek aan de TU Delft, een jaar later volgde de benoeming te Leiden als rechtssocioloog . Vanaf 1 september 2000 is Nick Huls tevens hoogleraar rechtssociologie aan de EUR. 

Hij neemt deel aan het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity

Zie ook zijn webpagina bij de Leidse Wetenschappers en bij het Centrum voor Recht en Samenleving van de EUR.

Laatst Gewijzigd: 24-06-2016