Nieuws

Recht en de (Multiculturele) Samenleving

In het tweede semester wordt dit keuzevak - in de keuzevakkengids te vinden onder de naam Recht en Samenleving - voor het eerst in nieuwe stijl gegeven. Het vak is om meerdere redenen bijzonder.... en interessant om te volgen!


Recht tot straffen

Dit boek van Jeroen ten Voorde, universitair hoofddocent straf(proces)recht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, is onlangs verschenen. Het geeft, met veel voorbeelden, een inleidend overzicht van de verschillende theorieën op basis waarvan door de overheid opgelegde straf kan worden gerechtvaardigd.


6 november 2015 | Symposium: detentie en recidive

Dit derde symposium van het Prison Project van de Universiteit Leiden, over 'De relatie tussen detentiekenmerken en toekomstig crimineel gedrag', vindt plaats in het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Een aantal medewerkers van het Instituut voor Strafrecht & Criminologie zullen hieraan een bijdrage leveren.


Benoeming Marc Kessler tot hoogleraar Strafwetgeving

Marc Kessler is per 1 oktober 2015 benoemd tot hoogleraar Strafwetgeving aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Het betreft een onbezoldigde leerstoel voor één dag per week, die mede op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is ingesteld.


Asieldetentie op Nauru

Op woensdag 7 oktober was Patrick van Berlo, Promovendus Straf(proces)recht bij het Instituut voor Stafrecht en Criminologie, te gast bij Bureau Buitenland (VPRO, Radio 1) om te spreken over de Australische offshore asieldetentie op Nauru.


De vluchtingencrisis in de media

Maartje van der Woude's blog over de Nederlandse reactie op de vluchtelingencrisis van dinsdag 15 september is opgemerkt in de media, en is o.a. overgenomen op de website van Oxford’s Border Criminology Center.


Slachtofferschap en identiteitsfraude in Nederland

Recentelijk is een studie hierover - getiteld 'Dat heeft iemand anders gedaan! Een studie naar slachtofferschap en modus operandi van identiteitsfraude in Nederland' - verschenen. Johan van Wilsem, Universitair Hoofddocent Criminologie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie, heeft er aan meegewerkt.


NWO kent VENI beurs toe aan criminologe Masja van Meeteren

Criminologe Masja van Meeteren van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie ontvangt een VENI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 246.000 euro voor een vierjarig onderzoeksproject getiteld ‘ Het nieuwe gezicht van mensenhandel: een beter begrip van arbeidsuitbuiting’.


Stage bij het Ressortsparket in Den Haag

Het Ressortsparket, vestiging Den Haag heeft per jaar meerdere plaatsen voor een masterstage. Deze wordt aangegaan voor een periode van drie maanden fulltime (5 dagen per week) of een periode van 4 maanden gedurende vier dagen per week