Afstudeerrichting Straf(proces)recht

Wanneer je gaat deelnemen aan deze afstudeerrichting, moet je je officieel zijn ingeschreven voor de Master Rechtsgeleerdheid via Studielink. Voor nadere informatie hierover, raadpleeg deze webpagina
Daarnaast moet je je ook inschrijven bij het secretariaat van de Afdeling Straf- en Strafprocesrecht. Dat kan via dit inschrijfformulier.


Raadpleeg

- You Tube presentatie master straf- en strafprocesrecht
- het onderwijsrooster 2e semester 2015-2016
- informatie wijzigingen in het onderwijsrooster en de overgangsregeling
- de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids
- de website over de Masters in Leiden

De coördinator van de afstudeerrichting straf(proces)recht is: 
Mr. dr. M.J. Dubelaar

Het onderwijsprogramma

1e semester:  

 • Interactie tussen rechtssystemen - Rechtshandhaving 
  Rechtsnormen zullen moeten worden toegepast via processen van uitvoering en handhaving. In dit vak komt aan de orde hoe in de rechtstaat uitvoering en handhaving op elkaar zijn betrokken, hoe rechtsbescherming wordt gerealiseerd en op welke wijze diverse straf- en bestuursrecht soms gelijktijdig en geïntegreerd worden ingezet om handhavingsdoelen te effectueren. (In plaats van dit vak kan ook de andere variant 'Rechtsvinding' worden gevolgd.) 
 • Ideeëngeschiedenis van het Strafrecht
  Het denken over het hedendaagse strafrecht mist diepgang wanneer onvoldoende kennis bestaat over de historische en rechtsfilosofische grondslagen van het strafrecht. In dit vak worden, aan de hand van hedendaagse ontwikkelingen, de historische, strafrechtsfilosofische uitgangspunten van het strafrecht onderzocht en op hun actuele waarde bevraagd.
 • Practicum Straf(proces)recht
  In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt de student opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging. Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk. De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht.
 • Internationaal en Europees Strafrecht
  Het vak omvat de traditionele thema’s van het Internationaal en Europees strafrecht. De nadruk ligt daarbij op díe elementen die een rol spelen in de Nederlandse rechtsorde (de grote en kleine rechtshulp, het thema van de harmonisatie) en het tribunalenrecht.
 • Profileringsvak Straf- en strafprocesrecht I
  Binnen het kader van dit vak kan gekozen worden uit twee gebonden keuzevakken: 'Verdiepend materieel strafrecht' en 'Veiligheid in de rechtsstaat'.                      
2e semester:

 • Sanctionering en effecten
  Tijdens dit vak maken studenten kennis met de laatste fase van het strafproces: de oplegging en de tenuitvoerlegging van sancties. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven: een juridisch en een criminologisch perspectief.
 • Privatissimum Straf(proces)recht
  Het Privatissimum straf(proces)recht bevat een verdiepende studie naar een specifiek deelterrein van het straf- en strafprocesrecht o.a. op basis een analyse van de ontwikkelingen in jurisprudentie, wetenschap, wetgeving, politiek etc. Het accent ligt op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden en het presenteren van de resultaten van onderzoek.
 • Profileringsvak Straf- en strafprocesrecht II
  Binnen het kader van dit vak kan gekozen worden uit twee gebonden keuzevakken: ''Verdiepend formeel strafrecht' en 'Bijzonder strafrecht'. 
 • Scriptie                                       

Meer informatie over

- Het schrijven van een scriptie
- Het doen van een stage
- De afzonderlijke mastervakken in de studiegids

Informatieboekje

Er wordt ieder jaar een informatieboekje van de afstudeerrichting straf(proces)recht gemaakt. Studenten die gaan deelnemen aan deze afstudeerrichting, krijgen het boekje aan het begin van het 1e semester uitgereikt bij de introductiebijeenkomst voor de master.

Raadpleeg het informatieboekje van het studiejaar 2015-2016

 
Laatst Gewijzigd: 04-02-2016