Togaberoepen

Al onze juridische opleidingen leveren het zogenoemde civiel effect op. Civiel effect betekent toegang tot de advoca­tuur en rechtelijke macht (inclusief openbaar ministerie); de fiscale opleiding ziet haar afgestudeerden vooral naar de belastingadvies­praktijk gaan, de notariële naar het notariaat. Studenten uit de masteropleiding rechtsge­leerdheid komen ten dele in de togaberoepen, maar heel vaak ook elders terecht. De meest omvangrijke richting binnen deze opleiding is burgerlijk recht. Een goede tweede is onder­nemingsrecht, daarna volgen strafrecht, staats- en bestuursrecht en de internationale richtin­gen.


De band blijft

Via de zogeheten Arbeidsmarktmonitor zijn de opleidingen redelijk goed op de hoogte van het oordeel van de alumni over de oplei­dingen. Samen met het University Development Office worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd waarin met onze ‘afnemers’ wordt gesproken over de kwaliteit en inhoud van onze opleidingen. Zo is er bijvoorbeeld goed contact met alumni van de grote advocatenkantoren. Met hen bespreken wij bijvoorbeeld de aansluiting van onze ‘eindtermen’ op hun ‘aanvangsbehoeften’. Rechtenfaculteiten kunnen in de vier jaar die haar gegeven zijn immers niet alles doen.

Laatst Gewijzigd: 25-02-2011