Hulp bij studieproblemen

De faculteit hecht eraan dat studenten problemen bij de voortgang van hun studie zelf oplossen met de daarvoor aangewezen personen in de faculteit, zoals met studieadviseurs, studentpsychologen en docenten. Onze medewerkers kunnen dus in principe ouders op dat terrein niet te woord staan. Toch kan het voorkomen dat u zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van uw zoon of dochter. Vanzelfsprekend staat de deur dan voor u open, maar dan gaat het om bijzondere gevallen. Eerste aanspreekpunt in dergelijke gevallen zijn de studieadviseurs.

De universiteit heeft in Studentencentrum Plexus aanvullende diensten, zoals studentendecanen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren als uw zoon of dochter een handicap of functiebeperking heeft. Meer informatie over studentenondersteuning.


Laatst Gewijzigd: 25-02-2011