Internationaal karakter

Leiden is een internationale universiteit die veel studenten uit het buitenland trekt en ook haar eigen studenten de kans biedt om in het buitenland te studeren.

Engelstalige masterprogramma's

Uw zoon of dochter zal al gauw merken dat er op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid veel talen worden gesproken. Veel internationale studenten komen voor de afstudeervariant European Law of Public International Law (beide Engelstalige varianten van de Master Rechtsgeleerdheid)  naar Leiden toe. Ook onze nieuwe master Criminal Justice trekt studenten vanuit diverse werelddelen.


Stage of studeren in het buitenland

Het kan heel nuttig zijn om tijdens de studie een stage te lopen, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor of een rechtbank. Maar het is, behalve als uw zoon of dochter de specialisatie Ondernemingsrecht kiest, niet verplicht. Daarin verschillen we van HBO-opleidingen. Een stage lopen studenten het best in de periode dat ze hun masteropleiding doen.

Verder gaan nogal wat van onze studenten in het derde van de bachelor of tijdens de master naar het buitenland, om daar een half jaar te studeren. Ons Bureau Internationaal Onderwijs kan ze daarbij helpen.Studenten maken op deze manier kennis met een ander rechtssysteem, verbeteren hun taalvaardigheid en doen interculturele vaardigheden op: stuk voor stuk vaardigheden die zeer gewaardeerd worden door toekomstige werkgevers.


Advanced Master programma's

De faculteit heeft ook internationale masteropleidingen voor gevorderden (de advanced masters): Public International Law, International Tax Law, European and International Business Law, Air & Space Law en International Civil and Commercial Law. Vanaf september 2014 worden er 3 Advanced Programma's toegevoegd aan het huidige aanbod (afhankelijk van NVAO accreditatie, het traject loopt nog): European and International Human Rights Law, Law and Digital Technologies en European Tax Law. Met deze opleidingen richt de faculteit zich vooral op de internationale markt van elders afgestudeerde juristen.

Engelstalige keuzevakken

Ten slotte zijn er nog tal van Engelstalige keuzevakken voor zowel Leidse als internationale bachelorstudenten. Gemiddeld ontvangen we jaarlijks zo'n 140 internationale uitwisselingsstudenten voor een half jaar in Leiden. Omgekeerd gaan elk jaar zo’n 130 van onze studenten voor een half jaar studeren bij een van onze buitenlandse partners. De faculteit heeft daarvoor uitwisselingscontracten gesloten met zo’n 70 faculteiten over de hele wereld.

Laatst Gewijzigd: 27-02-2014