Tutoraat en Leiden Law Practices

Studenten volgen het eerste semester Leiden Law Practices, waarin een docenttutor en studenttutor hen intensief begeleiden, vaardigheden bijbrengen en daarnaast leuke en zinvolle activiteiten ondernemen. Bij hen kunnen studenten ook met problemen terecht. Zij verwijzen eventueel door naar deskundige hulp. Ze hebben een vaste werkgroep en leren elkaar dus goed kennen. Daar staat uiteraard iets tegenover. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het onderwijs.


Laatst Gewijzigd: 25-02-2011