A-Z Index (voor studenten)

De A-Z Index is de snelste manier om informatie te vinden. Aanvullingen of suggesties kunt u mailen naar webredactie@law.leidenuniv.nl. Er is ook een A-Z Index voor medewerkers.

De A-Z Index is snelste manier om informatie te vinden. Aanvullingen of suggesties voor de A-Z Index kunt u mailen naar webredactie@law.leidenuniv.nl Er is ook een A-Z Index voor medewerkers.


A

B

C

D

E

F

 • Faculteits-
             - bestuur
             - raad
 • Functiebeperking  
             - extra faciliteiten tentamens, zie Tentamens
             - universitaire voorzieningen

G

H

 • Handicap en studie, zie functiebeperking 
 • Handleiding
             - scriptie, zie Scriptiehandleiding 
 • Harde knip
 • Honours Classes, zie Talentvolle studenten
 • Hoogleraren en universitair docenten
 • Hoorcollegerooster, zie Rooster
 • Huisvesting, zie Stichting Studenten Huisvesting (SLS) 

I

J

K

L

 • Legitimatie bij tentamens, zie Tentamen - aanmelding (reglement)
 • Lenen, zie Bibliotheek
 • Locaties onderwijs 
 • Loopbaan
             - begeleiding 
             - loopbaancoach            
             - plannen, zie Carrièreplanner 

M

N

O

 • Onderwijs Examen Reglement (OER) 
 • Onderwijs Informatie Centrum (OIC) 
 • Onderwijsprogramma's
             - Vakbeschrijvingen, zie Elektronische studiegids
             - Onderwijsprogramma's 
 • Onderzoek
 • Openingstijden 
             - Kamerlingh Onnes Gebouw, zie Kamerlingh Onnes Gebouw
             - Juridische bibliotheek, zie Kamerlingh Onnes Gebouw
 • Opleidingen  
            - bachelor, zie Bacheloropleidingen 
            - Campus Den Haag, zie Campus Den Haag  
            - master, zie Masteropleidingen 
            - deeltijd, zie Anders studeren
 • Opleidingscommissie
 • Overgangsregelingen

P

R

 • Readers, zie Studiematerialen 
 • Rechten studeren in het buitenland, zie Buitenland
 • Reglementen
             - BSA, zie Bindend Studie Advies 
             - gedragsregels studentenwerkplek, zie Studentenwerkplek  
             - mastertoelating, zie Toelating BaMa-opleidingen
             - privacy, zie Privacyreglement 
             - studenten- en examenadministratie, zie Onderwijs Informatie Centrum (OIC)
             - regels en richtlijnen
 • Rooster      
              - hoorcollegerooster
              - jaarroosters 
              - tentamenkalender 
              - werkgroeproosters
 • Routebeschrijving KOG, zie Kamerlingh Onnes Gebouw
 • RSI-preventie

S

 • Scriptiehandleiding, Ba & Ma
 • Scriptieprijzen
 • Secretariaten
 • Seksuele intimidatie
 • Software op de studentenwerkplekken, zie computers 
 • Sport Centrum, zie Universitair Sport Centrum
 • Sportverenigingen
 • Stages, zie ook Vacatures
 • Stafdienst onderwijs / Cleveringa instituut, zie Instituten
 • Studenten
              - nieuws  
              - psycholoog, zie Psycholoog 
 • Studentenwerkplek
              - gedragsregels   
              - software, zie Software op de studentenwerkplekken 
 • Studeren in het buitenland, zie Buitenland
 • Studie    
              - adviseurs 
              - begeleiding (universitair), zie Advies & studiebegeleiding  
              - en financiën, zie PITSstop
              - gidsen (pdf-downloads)
              - gids, zie Elektronische studiegids
              - omvang 
              - resultaten, zie uSis 
              - tips 
              - problemen, zie Studie - adviseurs  
              - verenigingen (juridische)
 • Studiematerialen  
               - Boekhandel Jongbloed  
               - CoDe 
               - JFV Grotius 
               - Readeronline
 • Studiekeuze en loopbaanbegeleiding, zie Loopbaanbegeleiding 
 • Studium Generale
 • Surfspot 
 • Syllabus 

T

 • Taaltoets
 • Talentvolle studenten   
 • Tentamen  
             - aanmelding (reglement) 
             - aanmelding (inschrijving), zie uSis
             - extra faciliteiten 
             - kalender, zie Rooster               
             - legitimatie, zie Tentamen - aanmelding (reglement)
             - locatie, zie Locaties onderwijs
             - resultaten, zie uSis 
             - navigatie aanmelding binnen uSis 
             - roosters, zie Rooster  
             - sluitingsdata, zie de tentamenkalender 
 • Toelating BaMa-opleidingen
             - Toelatingscommissies
             - Toelatingen  

U

 • Universitaire bibliotheek, zie Bibliotheek UB
 • Uitwisselingsprogramma's, zie Buitenland
 • ULCN
 • U-mail            
 • Universitair docenten, zie Hoogleraren en universitair docenten 
 • Universitair Sport Centrum (USC)

V

W

 • Wachtwoord ULCN, zie ULCN
 • Werkboek 
 • Werkgroepen 
             - aanmelding (reglement)   
             - aanmelding (inschrijving), zie uSis  
             - rooster, zie Rooster
 • Werkervaring, zie Vacatures
 • Wetenschapsstage, zie Vacatures    
 • Wetenschappelijke integriteit

Z

Laatst Gewijzigd: 27-07-2015