Onderwijs Informatie Centrum (OIC)

Wat doet het Onderwijs Informatie Centrum?

Het OIC verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en geeft telefonisch, via mail en aan de balie informatie aan studenten, o.m. over: 

  • de studie(programma’s)
  • samenloop van twee of meer afstudeerrichtingen, opleidingen of vakken 
  • mondelinge herkansingen
  • uitgifte cijferoverzichten (gewaarmerkte uitdraai/verklaringen) 
  • overstapregelingen
  • inschrijving tentamens en werkgroepen
  • formulieren (afstudeerformulieren, bijvakformulieren etc)
  • aanvragen diploma/afstuderen

Verder verzorgt het OIC de afspraken met de studieadviseurs of verwijzen door naar andere instanties/afdelingen.


Uitgifte cijferoverzichten (gewaarmerkte uitdraai/verklaringen)

Voor een gewaarmerkte uitdraai van de cijfers aan de balie is een legitimatiebewijs nodig. De uitdraai is met of zonder onvoldoendes en kan in het Nederlands of Engels. 
Let op: we draaien aan de balie alleen standaardcijferlijsten uit. Heb je specifieke wensen, dan dien je dit via de mail aan te vragen. 
Aanvragen per mail dienen ingeschreven studenten vanaf de uMail te sturen. De cijferlijst wordt naar het correspondentieadres gestuurd zoals bij ons bekend in het systeem. Klopt dit adres niet, dan dien je dit eerst zelf in Studielink te wijzigen. Oud-studenten dienen een paspoortscan bij hun mail te voegen. De toezending hiervan is per post of het is af te halen aan de balie.  

Voor meer officiële doeleinden kan het OIC een verklaring opstellen (Nederlands/Engels). Hierin staan de behaalde cijfers, de betreffende studierichting en/of eventueel wanneer het propedeuse-, bachelor,- doctoraal- of masterexamen is behaald. De verwerkingstermijn bedraagt ongeveer 2 weken. Aanvragen kan schriftelijk of per e-mail (ingeschreven studenten via de uMail, oud-studenten dienen een paspoortscan bij de mail te voegen).

Verzoekschrift in uSis

Klik hier voor aanvullende informatie over het indienen van een verzoekschrift in uSis.

Adresgegevens en openingstijden

Adresgegevens en openingstijden Onderwijs Informatie Centrum

Laatst Gewijzigd: 05-06-2014