Formele regelgeving

Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) en de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens voor bachelor- en masteropleidingen (R&R).

Algemeen

Een aanvulling op onder andre het Universitaire Studentenstatuut is de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze regeling wordt vastgesteld door het Faculteitsbestuur.

In de OERen liggen feitelijk de belangrijkste rechten en plichten van de student vast ten aanzien van zaken zoals:

  • het doel en de inhoud van de opleiding

  • geldigheidsduur tentamens

  • wijze van tentaminering

  • vrijstellingen en toelatingseisen

  • studiebegeleiding

In de 'Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens' van de bachelor- en de masteropleidingen staan alle rechten en plichten van studenten, docenten en faculteit m.b.t. tentamen- en examenaangelegenheden.
Deze 'Regels en Richtlijnen' (R&R) zijn gedeeltelijk autonoom en gedeeltijk aanvullend op de OER-en. De inhoud van de R&R behoort (formeel-wettelijk) tot de exclusieve bevoegdheid van de Examencommissies.


De onderwijsregelingen 2016-2017

De OER van uw opleiding is raadpleegbaar op de nieuwe studentenwebsite: www.student.universiteitleiden.nl

De toegang en toelating tot de opleidingen 2016-2017 is (ook) opgenomen in de bachelor- en master OER-en van 2015-2016

De onderwijsregelingen 2015-2016

OER Bachelor Rechtsgeleerdheid
OER Bachelor Notarieel recht
OER Bachelor Fiscaal recht
OER Bachelor Criminologie
OER Master Rechtsgeleerdheid
Course and Examination Regulations Master of Laws
OER Master Notarieel Recht
OER Master Fiscaal Recht
OER Master Forensische Criminologie
OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving
OER Master Jeugdrecht


Regels en richtlijnen Bachelor tentamens en -examens
Regels en richtlijnen Master tentamens en -examens

Examination Rules and Regulations Master's Leiden Law School

De onderwijsregelingen 2014-2015

OER Bachelor Rechtsgeleerdheid
OER Bachelor Notarieel recht
OER Bachelor Fiscaal recht
OER Bachelor Criminologie
OER Master Rechtsgeleerdheid
Course and Examination Regulations Master of Laws
OER Master Notarieel Recht
OER Master Fiscaal Recht
OER Master Forensische Criminologie
OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving
OER Master Jeugdrecht

Regels en Richtlijnen bachelor Tentamens en Examens
Regels en Richtlijnen master Tentamens en Examens 
Toegang en toelating masteropleidingen 2014-2015
Onderwijsprogramma's en overgangsregelingen

De onderwijsregelingen 2013-2014

OER Bachelor Rechtsgeleerdheid
OERBachelor Notarieel recht
OER Bachelor Fiscaal recht
OER Bachelor Criminologie 
OER Master Rechtsgeleerdheid
Course & Examination Regulations Master of Laws 2013-2014
OER Master Notarieel recht
OER Master Fiscaal recht
OER Master Forensische criminologie
OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving
OER Master Jeugdrecht

Regels en Richtlijnen Bachelor Tentamens en Examens
Regels en Richtlijnen Master Tentamens en Examens
Examination Rules and Regulations Master's Leiden Law School

Onderwijsprogramma's en overgangsregelingen.

De onderwijsregelingen 2012-2013

OER Bachelor Rechtsgeleerdheid
OER Bachelor Notarieel recht
OER Bachelor Fiscaal recht
OER Bachelor Criminologie
OER Master Rechtsgeleerdheid
Course & Examination Regulations Master of Laws 2012-2013
OER Master Notarieel recht
OER Master Fiscaal recht
OER Master Forensische Criminologie
OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving
OER Master Jeugdrecht

Regels en Richtlijnen Bachelor Tentamens en Examens
Regels en Richtlijnen Master Tentamens en Examens
Examination Rules and Regulations Leiden Law School

Onderwijsprogramma's en overgangsregelingen 2012-2013

 
Laatst Gewijzigd: 29-05-2017