Gedragsregels

Fraudebestrijding

De faculteit neemt aanvullende maatregelen om tentamenfraude te bestrijden. Bestaande maatregelen zullen strenger worden gehandhaafd.


Plagiaat

De gehanteerde definitie van het verschijnsel plagiaat luidt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als volgt: “het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.


Gedragscode

De faculteit hanteert een algemene gedragscode. De sleutelwoorden van deze gedragscode zijn respect en een correcte omgang.