Rechten en Plichten

Op de pagina "Rechten en Plichten" vind je alle informatie die  te maken heeft met je rechten en je plichten aan de faculteit.

Op een grote faculteit zoals de onze is het onvermijdelijk om heel duidelijke afspraken met elkaar te maken over wat de studenten van de faculteit kunnen verwachten en wat de faculteit van de student verwacht.

Op de pagina 'Rechten en Plichten' staat de informatie met betrekking tot je rechten en je plichten aan de faculteit.
Zo vind je er bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregelingen en de Regels en Richtlijnen voor de Examens en Tentamens.
Maar ook afspraken over hoe we met elkaar omgaan, regels over je studietempo (de zg. 4-jaarstermijn), plagiaat en aanmelding voor tentamens en werkgroepen.


 
Laatst Gewijzigd: 17-07-2015