Vrijstellingen

Informatie over het aanvragen van vrijstellingen.

Verzoeken om vrijstellingen worden bij de studieadviseur ingediend. De Vrijstellingen worden verleend door de studieadviseur namens de examencommissie. 


Interne vrijstellingen

Combineer je twee opleidingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of wil je een vrijstelling o.g.v. behaalde vakken bij een opleiding elders aan de Universiteit Leiden, dan kun je jouw vrijstellingen direct aanvragen in uSis.

Het aandragen van bewijs is hierbij in principe niet nodig. Mocht de studieadviseur toch aanvullende informatie nodig hebben dan zal hij/zij per e-mail (u-Mailadres) contact opnemen. De behandeltermijn bedraagt twee weken.

Externe vrijstellingen

Wil je een vrijstelling o.g.v. een behaalde vak en/of opleiding elders dan de Universiteit Leiden, maak dan vóóraf een afspraak met een studieadviseur.
Neem bij deze afspraak gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma's en/of cijferoverzichten mee.

Kijk voor een globale inschatting van de mogelijkheden.

Let op! Op grond van een negatief bindend studieadvies elders worden geen vrijstellingen verleend.

 
Laatst Gewijzigd: 27-07-2015