Rechten en plichten

Plagiaat

De gehanteerde definitie van het verschijnsel plagiaat luidt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als volgt: “het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.


Gedragscode

De faculteit hanteert een algemene gedragscode. De sleutelwoorden van deze gedragscode zijn respect en een correcte omgang.