Hall of Fame: topscripties

Hall of Fame

Studenten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met een negen of hoger voor hun bachelorscriptie, krijgen, met hun goedvinden, een eervolle vermelding op de facultaire website.


Hall of Fame Fiscale en Economische vakken

Pien van Vliet heeft in het studiejaar 2014-2015 haar bacherlorscriptie Fiscaal Recht afgerond met een 9. Een jaar eerder lukte het Marlou Timmerman bij de afdeling Economie om een uitzonderlijk hoog cijfer voor haar bachelorscriptie te halen!