Studieinformatie

Civiel Effect

Om toegang te verkrijgen tot de zogeheten juridische Toga beroepen moet binnen de rechtenopleiding zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Wanneer dat het geval is komt de 'aantekening Civiel Effect' op het masterdiploma te staan. De opleidingsorganisaties van de vervolgopleiding kunnen dan zien dat aan de eisen is voldaan.