Aanmelding (master) Talentprogramma 2016 - 2017

Ga je komend jaar beginnen aan je master en heb je belangstelling voor onderzoek? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor het (master) Talentprogramma!

Het Talentprogramma is een speciale onderzoeksopleiding van 30 ec dat náást en bovenop het Masteronderwijs wordt aangeboden aan een geselecteerde groep van circa 15 talentvolle studenten met belangstelling voor onderzoek.

Het programma bestaat uit een uitdagend pakket van theoretisch diepgaande vakken en praktijkgerichte modules. Je zult daarbij onder begeleiding van één van de onderzoekers van de faculteit onderzoek doen op het terrein van je masterspecialisatie. Daarnaast vormt een (korter of langer) studieverblijf aan een buitenlandse universiteit onderdeel van het programma.

Het laatste onderdeel van het Talentprogramma wordt gevormd door een, onder begeleiding van één van de Fellows van de faculteit geschreven onderzoeksvoorstel ten behoeve van promotieonderzoek, of een publicabel artikel.

Voor de beste onderzoeksvoorstellen stelt de faculteit jaarlijks twee promotieplekken ter beschikking (de Meijers PhD-positions).


Voorsprong met Talentprogramma

Masterstudenten die het Talentprogramma hebben gevolgd, hebben bij hun sollicitatie een voorsprong op andere afgestudeerde juristen. Zij hebben niet alleen geleerd een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren, maar hebben voorts laten zien in staat te zijn om, naast een drukke Master, prestaties te leveren op hoog niveau.

Wanneer?

September 2016 t/m juli 2017. Het onderwijs vindt plaats buiten de reguliere onderwijsuren, van 17:00 t/m 20:00 uur.

Voor wie?

Voor talentvolle studenten met wetenschappelijke ambitie.

Criteria voor toelating zijn o.a.:

  • Een gemiddelde van een 7,5 voor de BA;

  • Minimaal een 8 voor de BA-scriptie;

  • Indicatie dat de kandidaat belangstelling heeft en talent bezit voor het doen van wetenschappelijk onderzoek (blijkende uit extra gevolgde vakken en/of onderzoeksgerelateerde activiteiten;

  • Motivatie en overtuigingskracht.

 Zie voor alle criteria de Engelse website.

Aanmelding

Geïnteresseerde studenten kunnen tot 1 augustus 2016 hun sollicitatie per e-mail sturen naar promovendidecaan@law.leidenuniv.nl

De sollicitatiebrief dient vergezeld te gaan van:

  • een c.v.

  • een kopie van een gewaarmerkte cijferlijst van de tot dan toe behaalde resultaten (zie bovenstaande criteria)

  • bachelorscriptie

Sollicitatieprocedure

Het intakegesprek wordt gevoerd door één van de onderzoekfellows en de coördinator/ promovendidecaan van de Graduate School, mr. dr. Carel Smith. Bij de beoordeling zijn de studieresultaten, het talent en de motivatie van de betrokken student beslissend.

De gesprekken vinden plaats in de week van 17 augustus.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met:

Mr. dr. C.E. Smith
Graduate School of Legal Studies - Leiden Law School - University of Leiden
PO Box 9520 – 2300 RA Leiden – Netherlands
visiting address: Steenschuur 25 – room B4.24
T:  +31 (0)71-527.7733 –
E:  promovendidecaan@law.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 09-06-2016