Studieinformatie

Studiesysteem propedeuse

De Rechtenfaculteit Leiden kent een specifiek studiesysteem voor 1e jaars studenten. Alle eerstejaars voltijdstudenten rechtsgeleerdheid, fiscaal recht, notarieel recht en criminologie volgen onderwijs in deze vorm.


Verplichte aanwezigheid onderwijs

Het werkgroeponderwijs in de propedeuse is verplicht voor voltijd eerstejaarsstudenten. Minimaal 80% van de werkgroepen moet zijn voorbereid én gevolgd om deel te mogen nemen aan het tentamen.


Studieboeken

De verplichte literatuur die je moet aanschaffen, staat vermeld bij de informatie over de vakken in de vakbeschrijvingen, waar ook een en ander te lezen is over de inhoud van de vakken.


Tentamens

Voltijdstudenten worden in het 1e jaar automatisch aangemeld voor de tentamens. Deeltijdstudenten moeten zichzelf tijdig aanmelden voor zowel tentamen als herkansing.


ULCN-account

Met het ULCN-account kun je gebruikmaken van de computerfaciliteiten van de faculteit, waaronder uMail, inzage behaalde cijfers en voor het aanmelden voor onderwijs en tentamens.