Nieuws

De voorwaarde in het vermogensrecht

Bij juridisch bindende afspraken willen partijen zo min mogelijk onzekerheden over die afspraken. Toch kiezen partijen er soms bewust voor om specifieke onzekerheden in hun afspraken te verdisconteren. Daarmee worden deze afspraken dus een beetje 'onzekerder'. Op 4 maart promoveert Hendrik Stolz op dit onderwerp.


Oratie Egbert Koops: Proces en financiering

Op 20 februari 2015 aanvaardt Egbert Koops zijn benoeming als hoogleraar Rechtsgeschiedenis. Zijn oratie gaat over rechtshistorische lessen die getrokken kunnen worden uit het overnemen van procedures door machtigere personen.