Nieuws

Diplomatiek Onderhandelen – Essentie en Evolutie

Diplomatiek onderhandelen is een moeilijk te begrijpen en te beheersen proces. Toch is het onderhandelen tussen staten en in internationale organisaties van levensbelang voor het functioneren van het internationale bestel. Op 4 november 2014 promoveert dhr. P.W. Meerts op zijn proefschrift "Diplomatic Negotiation. Essence and Evolution".


Paul van der Heijden Leerstoel Sociale Rechtvaardigheid

Op 13 oktober 2014 hield prof Lance Compa van Cornell University zijn inaugurele rede op de Paul van der Heijden Leerstoel voor Sociale Rechtvaardigheid aan de Universiteit Leiden. De rede is getiteld: Re-Planting a Field: International Labour Law for the Twenty-First Century .