Over de Faculteit

Profiel Faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een (inter)nationaal georiënteerde faculteit met een breed palet aan talentgericht onderwijs aan gemotiveerde studenten.


Leiden Law Blog

De faculteit heeft een weblog dat inspeelt op de actualiteit: het Leiden Law Blog. Op dit weblog brengen wij alle rechtsgebieden naar voren en laten we zien welke expertises onze faculteit in huis heeft.


Organogram

Hier kunt u het organogram van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als pdf downloaden.


De Meijers Penning

De Meijerspenning is een prestigeuze facultaire prijs die wordt toegekend aan personen of instanties die door buitengewone verdiensten of op zeer bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.