mr. M. Aalbers

Functie:
  • onderwijs- en onderzoeksmedewerker
  • PhD-fellow
Expertise:
  • Staatssteun
  • Diensten van algemeen en economisch belang


Telefoon: +31 (0)71 527 1273
E-Mail: m.aalbers@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Europees Recht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.31


")

Maarten Aalbers LLM studeerde rechtsgeleerdheid (bachelor) en Europees recht (master) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie liep hij stage bij de

Directie West- en Midden Europa van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (2008) en bij het Coördinatiepunt Staatssteun voor decentrale overheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2009).  

Vervolgens was Maarten als jurist Europees recht werkzaam voor het Kenniscentrum Europa decentraal waar hij ervaring heeft opgedaan met de implementatie en toepassing van diverse Europese regels in de nationale rechtsorde. Deze expertise heeft zich in de periode 2009-2013 vertaald naar op maat gesneden advisering van lokale en regionale overheden en ministeries.

Voortbouwend op zijn masterscriptie over diensten van algemeen economisch belang en staatssteun (2010) heeft Maarten meerdere publicaties geschreven over overheidsingrijpen op de markt ten bate van publieke diensten in het licht van het Europees recht.

Per 2013 is Maarten als onderwijs- en onderzoeksmedewerker en PhD-Fellow Europees recht verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Maarten Aalbers geeft zowel bachelor- als LLC-vakken. Daarnaast begeleidt hij masterstudenten bij het schrijven van hun scriptie.

Onderzoeksterrein

Europees recht

 
Laatst Gewijzigd: 10-06-2016