BOOM en FAM

Voor het berekenen van de onderwijs- en onderzoekstaken en voor de verdeling van de eerste geldstroom bijdrage van het College van Bestuur zijn twee modellen ontwikkeld: BOOM en FAM.

BOOM

BOOM (Behoefte Onderwijs & Onderzoek Model) is een model voor het berekenen van onderwijs- en onderzoekstaken binnen de faculteit. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan, zoals de invoering van onderzoeksincentives. Het model berekent de onderwijstaken van afdelingen op basis van de vakken van het reguliere curriculum. De berekeningen worden gemaakt met gebruikmaking van de Facultaire onderwijsnormen. De uitkomst (in uren) wordt omgezet in fte’s nadat een onderzoekopslag is toegekend. Op deze wijze wordt voor afdelingen en instituten de behoefte aan wetenschappelijk personeel bepaald.

Onderzoeksincentives
Dit houdt in dat instituten/afdelingen bonussen krijgen voor:

 • het aantal gerealiseerde promoties
 • de aanwezige medewerkers die gefinancierd worden vanuit de tweede geldstroom.

Andere aanpassingen
 1. Aanpassing onderwijsprogramma 2009-2010
 2. Actualisering input in- en doorstroom studenten
 3. Keuzevakken LLC, LLM
 4. LLP/LLS
 5. Advanced Masters
 6. Invoering minoren per 1 september 2009
 7. Excellent tracé/honours traject 2009-2010
 8. Zijinstroom HBO
 9. Voorzitters examencommissies
 10. Persoonlijke compensatie departementvoorzitters
 11. Onderzoeksincentives

FAM

FAM (Facultair Allocatie Model) is een model dat aangeeft hoe de faculteit de universitaire bijdrage eerste geldstroom van het College van Bestuur besteedt. Er zijn verschillende aanpassingen gedaan. Zo zijn bijvoorbeeld de resultaten van OPB-taakanalyse in FAM verwerkt.

Vernieuwingen in FAM

 • Er is een andere financiering gekozen voor de bibliotheek.
 • De uitkomsten BOOM zijn nu maatgevend voor FAM.
 • De resultaten van de OBP-taakanalyse zijn in FAM verwerkt. Er is een duidelijke sprake van  besparing.

Informatie

Voor meer informatie:
Erik Kien, kamer B 412, 
tel. 071 527 7625
E-mail: e.p.kien@law.leidenuniv.nl

 
Laatst Gewijzigd: 06-12-2011