Budgetten

Welke budgetten krijgen de instituten en stafdiensten? En welke informatie krijgt de directeur over zijn budget en formatie?

Budget instituten en stafdiensten

Instituten
De instituten krijgen een:

  • personeelsbudget (voor salariskosten)
  • opleidingsbudget
  • budget voor bewust belonen (dit is een nieuw budget en hier wordt beleid voor ontwikkeld)
  • materieel budget
  • 3e geldstroombudget (hier zijn de universitaire regels op van toepasing). 
De bijbehorende bedragen zijn terug te vinden in de begroting. Deze definitieve begroting krijgen de wetenschappelijk directeuren in februari 2009 toegezonden.

Stafdiensten
De stafdiensten worden op dezelfde wijze als de instituten gebudgetteerd. Sommige stafdiensten kennen een budget dat zij beheren ten behoeve van de gehele faculteit (denk aan wachtgeld, I-groep, UFB).


Informatie over budget en formatie

Om als directeur van een instituut of stafdienst te kunnen sturen is er goede informatie nodig. Daarom krijgt hij of de managementassistent kijkrechten in SAP. De bestaande planning- en control-overzichten worden eens per kwartaal verstrekt. Het uitvoeren van de administratieve werkzaamheden blijft een taak van FEZ en P&O. Het is de bedoeling dat de instituten zoveel mogelijk te ondersteunen en te adviseren.

Beheer van het budget

Het besturingsmodel is bedoeld om budgetoverschrijding te voorkomen. Daarom overleggen de portefeuillehouder bedrijfsvoering en het instituut eens per kwartaal. Tijdens dat overleg wordt beoordeeld of het instituut nog steeds binnen het budget opereert. Is dat niet zo, dan treden de spelregels en kaders uit de notitie Besturingsmodel Faculteit der Rechtsgeleerdheid in werking . Deze spelregels komen er op neer, dat het instituut zelf compensatie dient te bieden voor overschrijdingen. Is dat niet mogelijk in de 1e geldstroom, dan moet het via de 3e geldstroom. Je moet dus ‘je eigen broek ophouden’. Als een wetenschappelijk directeur stelselmatig budgetten overschrijdt is het mogelijk dat zijn bevoegdheden worden ingetrokken.

Per 1 april 2009 gaan de verantwoordelijkheden en de mandaatregeling in. Tegen die tijd zijn ook de 'spelregels' helder, ook m.b.t. de 3e geldstroom.

 
Laatst Gewijzigd: 20-02-2009