Seminar over de uitvoering van Europese subsidieregelingen

Op donderdagmiddag 13 januari 2011 organiseert de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid (Universiteit Leiden) een seminar over de uitvoering van Europese subsidieregelingen.

Prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden, dr. P.C. (Paul) Adriaanse en mr. J.E. (Jacobine) van den Brink zullen ingaan op de toepassing van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel bij terugvordering van Europese subsidies, Europese subsidies en staatssteun en de betekenis van soft law bij de uitvoering van Europese subsidies. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie met betrekking tot de uitvoering van Europese subsidieregelingen. Vragen kunnen voorafgaand aan het seminar per mail, maar uiteraard ook tijdens het seminar, worden ingediend.

Het seminar vormt een uitvloeisel van het Netwerk Europese subsidies dat in april 2010 op LinkedIn is opgericht naar aanleiding van gehouden interviews met Nederlandse uitvoerders van Europese subsidieregelingen (Structuurfondsen, Landbouwfondsen, Visserijfonds, Migratiefondsen, Transeuropese netwerken, Erasmus Mundus Een Leven Lang Leren en Jeugd in Actie). Deze interviews vonden plaats in het kader van een promotieonderzoek (uitgevoerd door Jacobine van den Brink onder begeleiding van Willemien den Ouden en Paul Adriaanse) met als hoofdvraag: "Hoe kan het Nederlandse (subsidie)recht zo worden vormgegeven dat Europese subsidieregelingen door Nederlandse uitvoeringsorganen overeenkomstig de eisen van het toepasselijke Europese recht effectief ten uitvoer worden gelegd?" Met het seminar wordt beoogd het Netwerk Europese subidies meer handen en voeten te geven.

U wordt van harte uitgenodigd bovenstaand seminar bij te wonen (deelname is gratis). U kunt zich aanmelden door uiterlijk 10 december 2010 een email te sturen naar j.e.van.den.brink@law.leidenuniv.nl. Uw eventuele vragen kunt u tot uiterlijk 17 december 2010 mailen naar voormeld emailadres sturen. Het seminar vindt plaats in het Gravensteen te Leiden (Pieterskerkhof 6).


 
Laatst Gewijzigd: 25-01-2011