Nieuws 2012

Per week 1000 aanmeldingen voor nieuwe gratis online cursus

De Universiteit Leiden heeft als eerste Nederlandse en vierde Europese universiteit de inschrijving geopend voor een grootschalige online onderwijscursus op Coursera. Sinds november komen er wekelijks zo’n 1000 aanmeldingen uit de hele wereld bij voor de Massive Open Online Course (MOOC). Inmiddels zijn er al meer dan 10.000. In mei start de eerste Leidse MOOC The Law of the European Union: An Introduction.


Leidse universiteit scoort hoog in Keuzegids 2013

De Universiteit Leiden staat nummer twee op de ranglijst van brede universiteiten in de Keuzegids Universiteiten 2013 – vlak achter de nummer één, Nijmegen. Tien Leidse bacheloropleidingen komen dit jaar als beste uit de bus. En vier opleidingen krijgen in de gids het predicaat Topopleiding.


Vrijheid en veiligheid in de 21e eeuw

De belangen van de privacy en vrijheden aan de ene kant en de openbare veiligheid aan de andere kant kunnen evenwel in evenwicht worden gebracht en tegelijkertijd worden gewaarborgd volgens Demetrius Klitou.


7 december | Hazelhoff Guest Lectures: de val van DSB

Ondanks de sneeuw gaat de lezing gewoon door! Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe, de curatoren van DSB en beiden alumni van de Universiteit Leiden, delen hun ervaringen over een van de meest spraakmakende faillissementen van deze tijd: de val van DSB.


De veroorzaker betaalt

Mw. mr. De Kruif onderzocht de complexiteit van het adagium ‘de veroorzaker betaalt’ in een veellagige rechtsorde. Zij promoveert op 4 december 2012 op haar proefschrift: 'Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht.'


Afwegingen van grondrechten door Europese rechters

Rechtszaken over grondrechten roepen bijna altijd discussie op. Europese rechters maken vaak een afweging tussen de verschillende, conflicterende rechten en belangen. Hoe gaat dit afwegen in zijn werk? Op 27 november 2012 promoveert mw. mr. F.M.J. den Houdijker op dit onderwerp.


Oratie Paul Nieuwbeerta: naar een ‘evidence based’ rechtspleging

De huidige wetenschappelijke kennis op het terrein van de oplegging, uitvoering en effecten van straffen is te gering voor een goede praktijk van ‘ evicence based’ strafrechtspleging. Er is behoefte aan meer en betere kennis op het terrein van de strafrechtpleging. Dit zegt prof.dr. Paul Nieuwbeerta in zijn oratie op 30 november 2012.


Yannick van den Brink wint FJR-prijs 2012

De FJR-prijs wordt jaarlijks ter beschikking gesteld om het onderzoek op het terrein van het familie- en jeugdrecht door jonge mensen te stimuleren. De FJR-prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro ten behoeve van onderzoek.


Invoering basisinkomen?

Hervorming van het socialezekerheidsrecht is meer gebaat bij de invoering van een basisinkomen. Deze stelling deponeert mw. mr. drs. A. Eleveld. Zij promoveert op 29 november 2012.