Kwaliteit

Kwaliteitszorg vindt grotendeels plaats op informeel en vaak onbewust niveau. Omdat menselijke en andere factoren de kwaliteit ongemerkt kunnen doen fluctureren, is het hoger onderwijs wettelijk verplicht de kwaliteit systematisch te bewaken.

In het academisch onderwijs vindt het overgrote deel van de kwaliteitszorg plaats op informeel en vaak onbewust niveau onder degenenen die dat onderwijs elke werkdag weer realiseren: docenten, leidinggevenden, ondersteunend personeel. Docenten houden hun inhoudelijke kennis op peil vanuit hun onderzoek en de kwaliteit van hun onderwijs door het volgen van cursussen en feedback van collega's op studiemateriaal en de inhoud van hun toetsen; vakcoordinatoren bespreken hun onderwijs na met hun docenten; leidinggevenden houden contact met de uitvoerenden op de werkvloer; en studenten kaarten knelpunten aan in zittingen van Opleidingscommissies, Faculteitbestuur en Faculteitsraad of bij de Assessor.

Omdat menselijke, organisatorische en bekostingsfactoren evenals maatschappelijke ontwikkelingen de kwaliteit van het onderwijs kunnen doen fluctureren zonder dat de betrokkenen dat terstond beseffen, is het hoger onderwijs wettelijk verplicht de kwaliteit van haar opleidingen op systematische wijze te bewaken en waar nodig te verbeteren.


Laatst Gewijzigd: 07-03-2011