Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek van de faculteit is samengebracht in acht onderzoeksprogramma's waarin onderzoekers uit verschillende (vooral juridische) disciplines samenwerken.


De onderzoeksprogramma's

Het onderzoek binnen deze programma's kenmerkt zich door het zoeken naar de grenzen van het recht. Fundamentele waarden en normen, zoals bijvoorbeeld mensenrechten, stellen grenzen aan het recht. Het onderzoek zoekt deze grenzen op. Daarnaast is het facultaire onderzoek grensoverschrijdend in de zin dat het landsgrenzen (rechtsvergelijkend) en disciplines (multidisciplinair, interdisciplinair) overschrijdt.

In deze programma's verrichten fellows en promovendi van de faculteit grensoverschrijdend onderzoek. Soms zijn bij de onderzoeksprojecten/programma's ook onderzoekers van buiten betrokken.

 
Laatst Gewijzigd: 17-12-2015