Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek van de faculteit is samengebracht in vijf onderzoeksprogramma's waarin onderzoekers uit verschillende (vooral juridische) disciplines samenwerken.

Hieronder vindt u deze programma's. Wilt u meer weten over het onderzoek van de verschillende afdelingen, kijk dan bij de betreffende afdeling of instituut. Hier vindt u ook persoonlijke pagina's van onze wetenschappers.


De onderzoeksprogramma's

De vijf onderzoeksprogramma's zijn:

 1. Securing the Rule of Law in a World of multilevel jurisdiction 
  (programmacoördinator: prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon)  
 2. Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity
  (programmacoördinatoren: prof.mr. C.P.M. Cleiren)   
 3. Coherent privaatrecht
  (programmacoördinator: prof.mr. W.H. van Boom
 4. Hervorming van sociale regelgeving
  (programmacoördinator: prof.dr. C.L.J. Caminada)  
 5. Grenzen van fiscale soevereiniteit
  (programmacoördinator: prof.dr. H. Vording

Het onderzoek binnen deze programma's kenmerkt zich door het zoeken naar de grenzen van het recht. Fundamentele waarden en normen, zoals bijvoorbeeld mensenrechten, stellen grenzen aan het recht. Het onderzoek zoekt deze grenzen op. Daarnaast is het facultaire onderzoek grensoverschrijdend in de zin dat het landsgrenzen (rechtsvergelijkend) en disciplines (multidisciplinair, interdisciplinair) overschrijdt.

In deze programma's verrichten fellows en promovendi van de faculteit grensoverschrijdend onderzoek. Soms zijn bij de onderzoeksprojecten/programma's ook onderzoekers van buiten betrokken.

 
Laatst Gewijzigd: 06-11-2014