prof.mr. T. Bender

Functie:
  • Hoogleraar
Expertise:
  • Belastingrecht
  • Internationaal belastingrecht
  • Voorkomingsmethoden
  • Verdragsrecht
  • Belastingverdragen


Telefoon: +31 (0)71 527 7869
E-Mail: t.bender@law.leidenuniv.nl
Faculteit / Onderdeel: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut Fiscale en Economische vakken, Belastingrecht
Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221


")

- VWO aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag (1982)
- Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) 

Promotieonderzoek

Op 13 september 2000 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift “De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting”. Promotor: prof.mr. C. van Raad

Huidige functies

- Hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Universiteit Leiden (0,3 fte)
- Tax partner bij PricewaterhouseCoopers

Oraties

- “Verdelen en verdragen”, Vrije Universiteit Amsterdam, 13 september 2001
- “Tekst en strekking bij de interpretatie van belastingverdragen”, Universiteit Leiden, 13 september 2002

Nevenfuncties/Medewerkerschappen

- Onderzoekscoordinator deelprogramma "Internationale en supranationale grenzen aan de fiscale soevereiniteit"
- Programmaleiding LLM-opleiding Internationaal Belastingrecht (International Tax Center Leiden)
- Bestuurder International Tax Center Leiden en de daaraan verbonden stichtingen
- Bestuurder van de Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL
- Vaste medewerker Weekblad Fiskaal Recht (Kluwer)
- Fellow E.M. Meijers Instituut
- Lid benoemingscommissie Hoogleraar Formeel belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Lidmaatschappen

- Lid van de European Assocation of Tax Law Professors
- Lid van de International Fiscal Association
- Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap
- Lid MaGW Referentencollege NWO
- Lid Board of Editors maandblad 'European Taxation' (IBFD) 
- Deelnemer aan de Van Soest-Studiegroep
- Deelnemer aan de studiekring Internationaal Belastingrecht
- Deelnemer aan de brainstormgroep Internationaal Belastingrecht
- Wetenschappelijk lid Begeleidingscommissie internationale benchmark R&D tax incentives (ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken)

Lezingen

2011
- Organisatie, dagvoorzitter en panelvoorzitter symposium 'Nederlands Fiscaal Verdrags-beleid' 21 maart 2011, Leiden
- WFR-special n.a.v. symposium (inleiding)
- Inleider 'Fiscale conferentie' (NOB en belastingdienst), 26 en 27 mei 2011, Slot Zeist
- Panellid IFA-congres Parijs 2011, Seminar C, Credit or exemption

2009
- Inleider en paneldiscussieleider over het onderwerp 'laagbelaste beleggingsdeelnemingen' tijdens het symposium 'De toekomst van de vennootschapsbelasting' (Den Haag 29 juni 2009)
- Dagvoorzitter en workshopleider 'Het consultatiedocument Vpb 2010', PwC Ldies Tax Event, symposium voor bedrijfsfiscalisten (Amsterdam, 16 juni 2009)

2008
- "Interpretatie van belastingverdragen" (met F.A. Engelen), LLM Internationaal Belastingrecht, Leiden 13 november 2008
- Lezing "Driehoekssituaties", PwC Tax Academy, 8 oktober 2008
- "De hoofdregels bij het toepassen van belastingverdragen" (met C. van Raad), Leiden 11 september 2008 
- Dagvoorzitter en panelleider PwC symposium over Horizontaal Toezicht, 24 juni 2008
- Module "Voorkoming van dubbele belasting", LLM Internationaal belastingrecht, Leiden 26 mei en 18 juni 2008
- Lezing "Kwalificatieverschillen", PwC Tax Academy, 13 maart 2008

2007
- "Private equity en fiscaliteit" Bedrijfsfiscalistenconferentie "Cash is king" Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 28 november 2007
- "Wat is er mis met tax planning?:  Vpb 2007 en de Nederlandse multinational "Bedrijfsfiscalistenconferentie, St. Gerlach, 13 april 2007
- "EC-law and new Dutch Rules for intra-group interest and royalty income", Wirtschaftsuniversitat Wien, Wenen Oostenrijk, 26 maart 2007

2006
- Lezing 'Ontwikkelingen en aandachtspunten bij Beneficial Ownership en bij de verrekening van bronbelasting', Garderen, 1 november 2006
- Voordracht 'De groepsrentebox en wijzigingen in de dividendbelasting onder de Wet Vpb 2007', St. Michielsgestel, 6 sept 2006
- Workshop groepsrentebox en octrooibox, tijdens Symposium "Wet Vpb 2007", International Tax Center Leiden, 19 juni 2006
- Voorzitter sessie "Source Rules for the 21st Century", Stockholm School of Economics, Zweden, 14,15 juni 2006
- Moderator break-out sessie en panellid tijdens seminar "Comparative Tax Law", Doctoral Candidates in Tax Law Network, Stockholm 16/17 juni 2006
- Lezing "Arrest Marks & Spencer II, en gevolgen voor de NL Vpb in relatie met de plannen in de nota "Werken aan winst", Jonge Orde van Belastingadviseurs 12 april 2006


Publicaties

Internationaal

2012
- Bender T., Burgers I.J.J. & Peters F., The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties - The Netherlands. In: Lang e.a. M. (Red.) The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press. 666-734

2010
- Bijdrage (nationaal rapport, 54 blz, met Prof.dr. I.J.J. Burgers en dr. F.G.F. Peters) aan congres ‘The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties (Rust, Oostenrijk, 8-10 juli 2010)

2005
- The final clause of the 1987 Netherlands Model Tax Convention and the interpretation of plurilingual tax treaties (met F.A. Engelen): Liber amicorum Maarten J. Ellis (IBFD, Amsterdam, 2005) blz. 12-33

2003
- ‘Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?’, nationaal rapport voor het 2003 Sydney Congres van de International Fiscal Association, in: Cahiers de droit fiscal international, vol. LXXXVIIIa, blz. 655-685 (Kluwer Law International, The Netherlands, 2003, ISBN 90 411 2157 9)

 1995
- Amendments to the Netherlands Methods for the Avoidance of Double Taxation, Intertax 1995, blz. 522-529 (samen met Céline E.M. Philips)


Nationaal

2013
- Bender T. (2013), Nederland belastingparadijs, Almanak PNO 2013: 84-87

2012
- Bender T., Het Nederlandse verdragsbeleidsvoornemen over driehoekssituaties, NTFR(2471): 1-4

2011
- Bender, T., ‘Antimisbruikregels in belastingverdragen: een balancing act’. Weekblad Fiscaal Recht, (6903), 2011, pp.539-547
- Bender, T. & Kamman, S., ‘Het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk 2008’. Weekblad Fiscaal Recht, 2011, p. 344
- Bender, T., ‘Objectvrijstelling voor buitenlandse winst - waarom eigenlijk?’ NTFR, 2011, 2482

2009
- Bender, T. en Hamers, R. Verrekening van bronbelasting op octrooiroyalty's. WFR, 2009/5063 p. 57-63
- Bender, T. Over driehoeken met een dubbele bron. WFR, 2009/6808, p. 469-478
- Bender, T. Wat is er mis met de credit? NTFR, 2009 (2541), pp. 1-7

2006
- Bijdrage 'Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2006/2007

2005
- Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1) (met F.A. Engelen en S.C.W. Douma), WFR 2005, blz. 1029-1036
- Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2) (met F.A. Engelen en S.C.W. Douma), WFR 2005, blz. 1069-1078
- Hoofdstukken 'Besluit voorkoming dubbele belasting 2001' en 'Voorkoming dubbele belasting in verdragen', in: Cursus Belastingrecht (Kluwer, Deventer), juli 2005 (update)

2004
- Voor het vraagstuk van de verliesverrekening is invoering van een grensoverschrijdende fiscale eenheid de beste oplossing, in: De wet Vpb op de sofa (symposiumbundel), Ministerie van Financiën, Den Haag, 2004, blz. 32-34
- Grensoverschrijdende verliesverrekening: niet afschaffen maar uitbreiden, WFR 2004/6596, blz. 1519 t/m 1521

2003
- Impressies van toekomstig fiscaal beleid: internationaal belastingrecht, bijdrage aan oud & nieuw-nummer Vakstudie-Nieuws 2002-2003, V-N 2003/1.0
- Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken (met S.C.W. Douma), WFR 2003/6532, blz. 903-913
- Reactie op de stelling: De visitatiecommissie heeft het vakgebied Belastingrecht te laag gewaardeerd”, WFR 2003/***, blz. 1691
- Hoofdstukken “Besluit voorkoming dubbele belasting 2001” en ‘Voorkoming dubbele belasting in verdragen”, in: Cursus Belastingrecht (Kluwer, Deventer), augustus 2003 (update)

2002
- Annotatie bij EHRM 12 juli 2001, Ferrazzini t. Italië, in: NJCM Bulletin 2002 blz. 407-414 (met S.C.W. Douma)
- Onevenwichtigheden bij de overbrenging van buitenlandse winst en verlies naar andere jaren (met M.M. Vogel), WFR 2002/6495, blz. 1248-1256
- Hinken op twee gedachten in een driehoekssituatie (met F. A. Engelen), WFR 2002/6500, blz. 1461-1470

2001
- De Hoge Raad op een drielandenpunt, WFR 2001/6431 blz. 527-545 (met C. van Raad en S.C.W. Douma)
- Hoofdstuk “Besluit voorkoming dubbele belasting 2001”, in: Cursus Belastingrecht (Kluwer, Deventer), augustus 2001, 122 blz (grotendeels nieuw)
- Onderdeel “Voorkoming van dubbele belasting” in hoofdstuk Verdragen, in Cursus Belastingrecht (Kluwer, Deventer), augustus 2001 (update)  

2000
- Onduidelijkheden en schokeffecten rondom de onderworpenheidseis, IBB 2000/1 blz. 6-9
- De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele belasting (dissertatie)
- Vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting (onderdeel van dissertatie, Fiscale Monografie, Kluwer, Deventer) 

1999
- Enkele aspecten van de grondslageis in de voorkoming van dubbele belasting, Weekblad Fiscaal Recht 1999 blz. 1107-1112
- Zwitsers verlies komt ten laste van Nederlandse winst, Weekblad Fiscaal Recht 1999 blz. 1193-1198
- Wet IB '01: de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht - strijdig met verdragen?, IBB 1999/5, blz. 11-14

1998
- Enkele kanttekeningen bij het Besluit fiscale kwalificatie inkomensstromen uit buitenlandse samenwerkingsverbanden (samen met A.J.A. Stevens), Weekblad Fiscaal Recht 1998 blz. 97-107

1996
- Dual residence, IBB 1996/1, blz. 2-8
- Wetsvoorstel Versterking fiscaal vestigingsklimaat, IBB 1996/2, blz. 7-10
- Activiteiten in het buitenland: vaste inrichting of dochter, IBB 1996/5, blz. 2-10
- Voorrang bij concurrentie van tegemoetkomingsaanspraken, Weekblad voor Fiscaal Recht 1996 blz. 1838-1846

1995
- Wijzigingen per 1 januari 1995 in het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989, Weekblad voor Fiscaal recht 1995, blz. 229-239
- Saldering van buitenlandse resultaten in historisch perspectief, Nico de Vries-bundel 'Veranderend belastingklimaat' (Gouda Quint, Arnhem, 1995), blz. 11-20

1994
- Doorschuiven en/of inhalen, Fiskaal 1994-1, blz. 29-36

1993
- De noemer van de breuk, of interpretatie van belastingverdragen?, Weekblad voor Fiscaal Recht 1993 blz. 23-34
- Enkele fiscale aspecten van wisselkoerswijzigingen, De NV 1993 blz. 145-149
- Voorkoming van dubbele belasting, in: Nederlandse regelingen van Internationaal Belastingrecht, in deel I.B. (Belangrijke leerstukken), (Kluwer Deventer, losbladig, november 1993)

1992
- Enkele aspecten van kostenaftrek als methode ter voorkoming van dubbele belasting, Weekblad voor Fiscaal Recht 1992 blz. 711-717 (met R.W.G. Rouwers)
- Artikelsgewijs commentaar belastingverdrag Nederland-Maleisië, Nederlandse Regelingen van internationaal belastingrecht (met R.W.G. Rouwers), mei 1992 (met suppl. januari 1995 en mei 1998)
- Meer over royalty's genoten via een vaste inrichting, Weekblad voor Fiscaal Recht 1992 blz. 1739-1748

1991
- Hypothecaire interest in internationaal verband, Tribuut, april 1991, blz. 17-19
- Nog enige kanttekeningen bij de moeder-dochterrichtlijn, Weekblad voor Fiscaal Recht 1991 blz. 1515-1522 (met anderen)
- Fusierichtlijn, Weekblad voor Fiscaal Recht 1991 blz. 1557-1561 (met anderen)

1990
- De noemer van de verminderingsbreuk in het Besluit voorkoming dubbele belasting en in de Nederlandse belastingverdragen, in: Giele-bundel (Kluwer, Deventer, 1990) blz. 73-92

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016